Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty wysyłki zepsutego urządzenia

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 21.09.2015

Wylicytowałam na aukcji allegro kompresor (nowy z gwarancją). Zakupu dokonałam z konta Allegro zarejestrowanego na moją firmę, sprzedającym jest również firma. Urządzenie po sprawdzeniu nie działa. Koszt odesłania towaru jest wysoki. Czy sprzedający powinien zwrócić koszty za odesłanie towaru do naprawy lub wymiany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli kupiła Pani kompresor w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również od przedsiębiorcy, to wówczas rzeczywiście zastosowanie mieć będzie ustawa Kodeks cywilny, nie zaś ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141, poz. 1176). Ta bowiem reguluje jedynie nabycie rzeczy od przedsiębiorcy przez konsumenta.

 

Sytuację, o której wspomina Pani w pytaniu, rozstrzyga treść art. 560 § 4 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w razie wymiany w ramach rękojmi rzeczy wadliwej na wolną od wad sprzedawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych, które poniósł kupujący. Kupujący jest uprawniony do żądania kosztów uzasadnionych, które w zależności od okoliczności obejmować mogą koszty demontażu i montażu wadliwej rzeczy, ponownego uruchomienia i związanych z tym kosztów wdrażania produkcji, koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia i inne administracyjne związane z podejmowanymi czynnościami. Kupujący powinien udowodnić wysokość poniesionych kosztów, a w razie żądania sprzedawcy udowodnić także zasadność ich poniesienia (tak. np. Z.Gawlik, Komentarz do kodeksu spółek cywilnych). Inaczej jest w przypadku sprzedaży konsumenckiej, więc pewnie sprzedawca myli instytucje. Proszę się powołać na ten przepis.

 

Co więcej także art. 566 kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Zgodnie z § 2 tegoż  przepisu regułę ze zdania pierwszego stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

 

Przepis ten jednak przewiduje roszczenie o charakterze odszkodowawczym.  W orzecznictwie podkreśla się, że nie ma ono charakteru uprawnienia rękojmianego. Jest to odrębne roszczenie z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, które można zgłosić jako roszczenie samodzielne (art. 471) lub towarzyszące realizacji uprawnień z rękojmi (art. 566 § 1 w związku z art. 471).

 

Tak więc mogłaby Pani dochodzić zwrotu tych kosztów przymusowo przed sądem, powołując się właśnie na treść art. 566 Kodeksu cywilnego, ale nie ma takiej potrzeby, bo wprost ma zastosowanie 560 § 4, który nakazuje sprzedawcy zwrócić koszty wymiany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus pięć =

»Podobne materiały

Firma reklamowa wprowadziła mnie w błąd, jak wybrnąć z niekorzystnej umowy?

Pół roku temu zawarłem umowę przez telefon na umieszczenie reklamy mojego gabinetu w Internecie. Zgodziłem się na sumę 400 zł, pytając, czy są to całkowite koszty reklamy. Uzyskałem odpowiedź twierdzącą. Po 10 dniach otrzymałem fakturę na 490 zł. Na pytanie mailowe odpowiedziano mi, iż doliczono pod

 

Jak rozwiązać umowę najmu lokalu pod działalność?

Mam problem z umową najmu lokalu na czas określony – wynajęłam lokal pod działalność gospodarczą na 10 lat, umowa wygasa dopiero za 4 lata; w umowie nie ma zapisu o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Obecnie znalazłam się w trudnej sytuacji i czynsz, który płacę, przewyższa moje możl

 

Towar kontrahenta zalega w moim magazynie

Prowadzę działalność gospodarczą. Przez jakiś czas współpracowałem z pewną firmą, której pozwalałem przechowywać w moim magazynie towar. W międzyczasie firma ta przekształciła się w dwie różne firmy X i Y. Tak więc w pewnym momencie okazało się, że mam na magazynie towar firmy Y, która postawiona zo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »