Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty utrzymania dziecka a opłata za media

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.11.2010

Ja i żona jesteśmy w separacji, ale mieszkamy nadal w jednym domu. Sąd zasądził alimenty na naszego synka. Czy w ich skład wchodzi także opłata za media? Wydaje mi się, że powinienem płacić 1/3 opłat za media, 1/3 – żona, a pozostałą część powinny pokrywać alimenty, ponieważ uważam, że opłata za media jest kosztem związanym z utrzymaniem dziecka. Czy mam rację? Dodam jeszcze, że żona we wniosku prosiła o konkretną sumę na dziecko i ją otrzymała. Staram się też wydawać na dziecko pieniądze w innych sytuacjach – gdy idziemy do kina czy na koncert, a także finansuję wydatki związane ze szkołą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego koszty utrzymania dziecka to wszelkie usprawiedliwione potrzeby. Pojęcie „usprawiedliwione potrzeby” ma różny zakres znaczeniowy; rozmiar usprawiedliwionych potrzeb dziecka, niezdolnego jeszcze do samodzielnego utrzymania się, stymulowany jest zasadą utrzymania równej stopy życiowej.

 

Alimenty to pieniądze przekazywane na dziecko, które są częścią środków potrzebnych w jego utrzymaniu – partycypacja w kosztach (koszty mieszkania, ogrzewania, wyżywienia, odzieży, opieki lekarskiej itd.). Omawiany problem fakt powinien był Pan podnieść na rozprawie, wówczas zostałoby to uwzględnione przy ustalaniu wysokości alimentów.

 

Zwykle sąd, zasądzając alimenty, zawiera w ich wysokości koszty utrzymania w postaci zapewnienia mieszkania oraz koszty mediów – aczkolwiek nie zawsze.

 

Napisał Pan, że sąd zasądził już alimenty, prawdopodobnie przy orzekaniu separacji.

 

Przy składaniu pozwu o alimenty Pańska żona na pewno wskazała konkretne potrzeby dziecka, często w ten zakres włączane są także opłaty za media, zależy to jednak od zakresu pozwu, a także – a może przede wszystkim – od wyroku. W uzasadnieniu (nawet ustnym) sąd wskazał podstawy obliczenia takiej, a nie innej kwoty alimentów, i to winno być podstawą do wyciągania wniosków na zadane przez Pana pytanie.

 

Jeśli posiada Pan uzasadnienie do wyroku (wydane pisemnie na wniosek złożony w sądzie), proszę je przeanalizować.

 

Jeżeli już nie ma możliwości odwołania od wyroku, proszę o tym pamiętać przy kolejnej rozprawie – o podwyższenie alimentów (jeżeli taka się odbędzie).

 

Jeśli w Pańskiej sytuacji istnieje postanowienie sądu, w którym podzielono na Państwa koszty utrzymania mieszkania, a także prawomocny wyrok dotyczący alimentów, bez zmiany któregokolwiek z nich będzie Pan zobowiązany do zapłaty połowy kosztów mediów oraz całości alimentów.

 

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Z powołanego przepisu wynika jedna z naczelnych zasad procesu sądowego polegająca na tym, że dowód wykazania prawdziwości określonego faktu obciąża tego, kto się na dany fakt powołuje dla uzasadnienia dochodzonego przed sądem prawa. Potwierdzeniem powyższej zasady jest również art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne”.

 

Co prawda, w art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego jest mowa o obowiązku wskazywania dowodów w postępowaniu sądowym, jednakże nie należy tego rozumieć jako przymusu procesowego. W istocie jest to „obowiązek” rozumiany jako potrzeba przytaczania dowodów przez stronę w jej własnym interesie. Jeśli bowiem strona nie będzie realizowała wspomnianego „obowiązku”, wówczas narazi się na niekorzystne skutki procesowe swoich działań w postaci przegrania procesu sądowego. Innymi słowy, konieczność dowodzenia swoich twierdzeń w procesie sądowym podyktowane jest wyłącznie interesem strony i sąd nie może jej do tego zmusić.

 

Wynik postępowania w sprawie alimentów jest niestety spowodowany Pańską biernością. Sądy obecnie traktują postępowanie dowodowe bardzo rygorystycznie, nawet jeśli strona występuje bez adwokata i co gorsza zgodnie z przepisami nie muszą informować stron o negatywnych skutkach bierności w danych kwestiach.

 

Szkoda, że w toku postępowania nie zostały poruszone przez Pana kwestie opłacania połowy kosztów utrzymania mieszkania, ponoszenia dodatkowych kosztów na dziecko, o których Pan napisał. Są to bardzo ważne informacje i są brane przez sąd pod uwagę przy orzekaniu sprawy o alimenty.

 

Zdaję sobie sprawę, że czuje się Pan skrzywdzony taką sytuacją. Nie powinna ona mieć miejsca, bowiem dwukrotnie jest Pan zobowiązany do pokrywania pewnych kosztów. Gdyby jednak ta kwestia znalazła odzwierciedlenie w uzasadnieniu postępowania, sytuacja byłaby jasna. Obawiam się jednak, że w obecnej sytuacji – w razie sporu – sąd mógłby zobowiązać Pana do płacenia 1/2 kosztów utrzymania domu.

 

Niewątpliwie wyjściem z tego impasu jest wyprowadzka – wówczas nie byłby Pan zobowiązany w ogóle do opłacania kosztów za media i rachunki – bowiem nie korzystałby z nich Pan.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + VIII =

»Podobne materiały

Koszty utrzymania lokalu

Czy muszę płacić czynsz za mieszkanie własnościowe, skoro nie mieszkam w nim od kilku miesięcy, bowiem cały budynek został podpalony i zalany przez straż pożarną w wyniku akcji gaśniczej? Co się składa na koszty utrzymania lokalu własnościowego?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »