Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty postępowania egzekucyjnego

Autor: Janusz Wyląg • Opublikowane: 03.12.2009

Artykuł opisuje zasady ponoszenia kosztów na etapie postępowania egzekucyjnego, rodzaju kosztów, które należy uznać za celowe w toku postępowania egzekucyjnego i których zwrot należy się wierzycielowi.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z chwilą złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do komornika lub sądu powstaje obowiązek zwrotu kosztów tego postępowania przez dłużnika na rzecz wierzyciela egzekwującego. Zasadę tę określa art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: „Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty [egzekucyjne] ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem”.

 

Do niezbędnych kosztów egzekucji należą m.in.: zaliczki poniesione przez wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, koszty ustanowienia jednego adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym powstają już z chwilą złożenia przez niego wniosku egzekucyjnego.

 

Sporną pozostaje kwestia, czy do celowych kosztów egzekucji można zaliczyć poniesione przez wierzyciela koszty poprzedniej egzekucji, skoro koszty egzekucyjne mogą być egzekwowane jedynie w toku postępowania, w którym powstały.

 

Koszty egzekucji ustala komornik lub sąd, zależnie od tego, do kogo należy jej przeprowadzenie. Na postanowienie sądu służy zażalenie. Na postanowienie komornika – ustalające koszty postępowania egzekucyjnego – przysługuje skarga na czynność komornika do sądu rejonowego. A na postanowienie sądu rozstrzygające skargę na czynność komornika przysługuje stronom oraz komornikowi zażalenie. Wnosi się je do sądu okręgowego.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W sprawie ze skargi na czynności komornika o kosztach postępowania orzeka sąd na podstawie art. 770 K.p.c. Sąd może także pomocniczo stosować zasady zwrotu kosztów postępowania w procesie określone w art. 98-110 K.p.c.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 7701 Kodeksu postępowania cywilnego postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się – bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Tym samym, po uprawomocnieniu – postanowienie komornika stanowi tytuł wykonawczy uprawniający go do prowadzenia egzekucji w zakresie ustalonych kosztów egzekucyjnych.

 

Jeżeli wierzyciel był w toku postępowania sądowego zwolniony od kosztów sądowych, to zwolnienie to rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne. Warto jednak wiedzieć, że wierzyciel może także żądać zwolnienia dla samego postępowania egzekucyjnego. O jego przyznaniu lub cofnięciu zawsze decyduje sąd.

 

Zwolnienie od kosztów egzekucji przyznane wierzycielowi w toku postępowania egzekucyjnego – podobnie jak zwolnienie od kosztów sądowych udzielone w postępowaniu rozpoznawczym – pozostaje bez wpływu na możliwość ściągnięcia od wierzyciela opłaty egzekucyjnej należnej komornikowi za dokonaną egzekucję np. w przypadku bezzasadnego jej wszczęcia.

 

Koszty egzekucyjne powstałe w związku z czynnościami egzekucyjnymi na skutek uwzględnienia skargi na czynności komornika obciążają wierzyciela, jeżeli nie były niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.

 

Do kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji nie należą koszty poniesione przez wierzyciela w związku z utratą tytułu wykonawczego. Można by je do takich zaliczyć tylko w wypadku utraty przez wierzyciela tytułu wykonawczego na skutek zachowania się dłużnika.

 

Jeśli chodzi o koszty postępowania egzekucyjnego przed komornikiem, to ich ustalenie należy do komornika, który też powinien kierować się przesłankami określonymi w art. 98 i nast. K.p.c. i art. 770 K.p.c. Szczegółowe składniki tych kosztów ustala ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882).

 

Komornik pobiera od strony, która wniosła o dokonanie czynności, zaliczkę na pokrycie wydatków, przy czym od uiszczenia zaliczki uzależnia podjęcie czynności egzekucyjnych. Wydatkami poniesionymi w toku egzekucji (art. 39 ustawy o komornikach...) są:

 

  • należności biegłych,
  • koszty ogłoszeń w pismach,
  • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości,
  • należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach,
  • koszty działania komornika wybranego przez wierzyciela poza terenem rewiru komorniczego,
  • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
  • koszt uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia,
  • koszt doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

 

Poza zaliczką na wydatki w toku egzekucji komornik pobiera opłaty egzekucyjne za jej prowadzenie i inne czynności egzekucyjne wymienione w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa ta określa szczegółowo wysokość opłat stosunkowych i opłat stałych.

 

Koszty egzekucyjne ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Prowadzenie odrębnej egzekucji w tym celu jest zbędne, gdyż egzekucja kosztów ma charakter adhezyjny tj. prowadzi się ją łącznie z egzekucją należności na rzecz wierzyciela (art. 824 § 1 pkt 3 K.p.c. i art. 1025 § 1 K.p.c.), chyba że chodzi o egzekucję prowadzoną przez sąd jako organ egzekucyjny albo gdy po wszczęciu egzekucji roszczenie wierzyciela uległo w pełni zaspokojeniu i zostały niezaspokojone tylko koszty, które postanowieniem ustalił sąd lub komornik. Postanowienie komornika o ustaleniu kosztów, po jego uprawomocnieniu się, podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności (art. 762 § 4 K.p.c.).Stan prawny obowiązujący na dzień 03.12.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »