.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Koszty naprawy uszkodzonego w kolizji auta służbowego

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 26.11.2010

Pracownik uszkodził auto służbowe, które przekazałem mu protokołem zdawczo-odbiorczym do wyłącznego użytkowania. Był winny kolizji, co przyznał przed funkcjonariuszami policji. Auto ma ubezpieczenie AC, pozostaje w leasingu. Czy mogę obciążyć pracownika kosztami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają jedynie następujące należności, określone w art. 87 ust. 1 Kodeksu pracy (są to przepisy stanowiące o ochronie wynagrodzenia za pracę):

 

  1. „sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108″, czyli kary za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – chodzi tu o kary nakładane przez pracodawcę.

 

Generalnie z powyższego katalogu potrąceń wchodziłyby więc w grę jedynie potrącenia związane z nieprzestrzeganie przepisów BHP, o ile instruktaż ogólny w firmie oraz stanowiskowy pracownika obejmuje swym zakresem przepisy w zakresie BHP, związane z użytkowaniem pojazdu. W praktyce przepisy BHP w zakładach pracy nie obejmują swym zakresem tego rodzaju zagadnień, bowiem to wynika z przepisów ruchu drogowego.

 

Z tych względów dokonanie tego rodzaju potrąceń jest możliwe jedynie za zgodą pracownika. Zgodnie bowiem z art. 91 Kodeksu pracy „inne należności niż powyższe, mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie”. Wyrażenie przez pracownika, bez zachowania formy pisemnej, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę innych należności niż wymienione powyżej jest nieważne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 01.10.1998 r., sygn. akt I PKN 366/98).

 

Jeżeli pracownik wyrazi zgodę, może odpowiadać w pełnej wysokości za zawinioną szkody na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego (art. 90 Kodeksu pracy). Ponieważ wątpliwa jest zgoda pracownika na dokonanie potrącenia, jedyną drogą do wyegzekwowania kosztów naprawy szkody jest wystąpienie z pozwem do sądu pracy.

 

Dodam też, że pracownik odpowiada w pełni za zawinione przez niego szkody w aucie, nie ma tu żadnego ograniczenia kwotowego czy procentowego. Jeżeli jest Pan w stanie udowodnić, że pracownik jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w samochodzie, wówczas może Pan w pozwie do sądu wystąpić z pełnym roszczeniem. Jest to jednak kwestia dowodowa.

 

Jeżeli chodzi o koszty sądowe związane z wniesieniem pozwu, są one określone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 35 ustawy w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. W Państwa przypadku obejdzie się zatem prawdopodobnie bez opłat.

 

Okres, w jakim sąd może rozpoznać sprawę, jest w praktyce bardzo różny i jest uzależniony od ilości spraw w konkretnym sądzie. Stąd naprawdę trudno określić, jak długo to może potrwać. Należałoby zapytać w sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl