Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty naprawy uszkodzonego w kolizji auta służbowego

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 26.11.2010

Pracownik uszkodził auto służbowe, które przekazałem mu protokołem zdawczo-odbiorczym do wyłącznego użytkowania. Był winny kolizji, co przyznał przed funkcjonariuszami policji. Auto ma ubezpieczenie AC, pozostaje w leasingu. Czy mogę obciążyć pracownika kosztami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają jedynie następujące należności, określone w art. 87 ust. 1 Kodeksu pracy (są to przepisy stanowiące o ochronie wynagrodzenia za pracę):

 

  1. „sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108″, czyli kary za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – chodzi tu o kary nakładane przez pracodawcę.

 

Generalnie z powyższego katalogu potrąceń wchodziłyby więc w grę jedynie potrącenia związane z nieprzestrzeganie przepisów BHP, o ile instruktaż ogólny w firmie oraz stanowiskowy pracownika obejmuje swym zakresem przepisy w zakresie BHP, związane z użytkowaniem pojazdu. W praktyce przepisy BHP w zakładach pracy nie obejmują swym zakresem tego rodzaju zagadnień, bowiem to wynika z przepisów ruchu drogowego.

 

Z tych względów dokonanie tego rodzaju potrąceń jest możliwe jedynie za zgodą pracownika. Zgodnie bowiem z art. 91 Kodeksu pracy „inne należności niż powyższe, mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie”. Wyrażenie przez pracownika, bez zachowania formy pisemnej, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę innych należności niż wymienione powyżej jest nieważne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 01.10.1998 r., sygn. akt I PKN 366/98).

 

Jeżeli pracownik wyrazi zgodę, może odpowiadać w pełnej wysokości za zawinioną szkody na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego (art. 90 Kodeksu pracy). Ponieważ wątpliwa jest zgoda pracownika na dokonanie potrącenia, jedyną drogą do wyegzekwowania kosztów naprawy szkody jest wystąpienie z pozwem do sądu pracy.

 

Dodam też, że pracownik odpowiada w pełni za zawinione przez niego szkody w aucie, nie ma tu żadnego ograniczenia kwotowego czy procentowego. Jeżeli jest Pan w stanie udowodnić, że pracownik jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w samochodzie, wówczas może Pan w pozwie do sądu wystąpić z pełnym roszczeniem. Jest to jednak kwestia dowodowa.

 

Jeżeli chodzi o koszty sądowe związane z wniesieniem pozwu, są one określone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 35 ustawy w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. W Państwa przypadku obejdzie się zatem prawdopodobnie bez opłat.

 

Okres, w jakim sąd może rozpoznać sprawę, jest w praktyce bardzo różny i jest uzależniony od ilości spraw w konkretnym sądzie. Stąd naprawdę trudno określić, jak długo to może potrwać. Należałoby zapytać w sądzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus IV =

»Podobne materiały

Realizacja planu naprawczego

W mojej firmie pracodawca bardzo skupia się na realizacji planów naprawczych. Pracownicy otrzymują je w formie ustnej lub pisemnej; plany takie są właściwie niemożliwe do zrealizowania – a wtedy pracodawca swobodnie rozwiązuje z pracownikiem umowę. Czy pracownik może nie przyjąć takiego planu?

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Mój pracodawca zaczyna współpracę z firmą prowadzącą działalność w Brazylii. Zamierza delegować tam pracowników na dwumiesięczne delegacje. Uważam, że to miejsce niebezpieczne i nie chcę tam wyjeżdżać. Czy mogę powołać się na jakiś przepis, odmawiając wykonania polecenia służbowego? Jeżeli nie, będę

Podstawowe miejsce pracy

Jestem żołnierzem zawodowym w służbie stałej (muzykiem orkiestry wojskowej). Jestem także pracownikiem na uczelni (otrzymałem zgodę dowódcy na podjęcie tej pracy). W myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnia wymaga ode mnie wskazania jej jako „podstawowego miejsca pracy”. Czy mog
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »