.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 23.07.2017

Dokonuję zamiany akcji imiennych spółki notowanej na NC na akcje na okaziciela. Procedura jest w toku. Mam pytanie o podstawę prawną – kto ponosi koszty tej zamiany, które występują na poszczególnych etapach? Faktury są wystawiane na spółkę, w statucie spółki ani w uchwałach nie ma zapisu związanego z tym, kto ponosi koszty. Czy spółka ma prawo obciążyć akcjonariusza dokonującego zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tymi kosztami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Jak zapewne Pani wiadomo, zamiana akcji imiennych na okaziciela zależna jest do regulacji Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) oraz treści statutu spółki akcyjnej. Według K.s.h.:

 

„Art. 334. § 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

 

§ 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej”.

 

Jak rozumiem, statut nie zawiera postanowień zakazujących takiej zamiany. Zatem na Pani wniosek dokonywana jest ta zamiana (na żądanie akcjonariusza).

 

W wielu przypadkach już na etapie podejmowania uchwał o zamianie zapada postanowienie o tym, że koszty ponosi spółka. Ale równie często brak jest jakichkolwiek postanowień w tym zakresie. Jak Pani wskazuje – w statucie spółki ani w uchwałach nie ma zapisu związanego z tym, kto ponosi koszty. Ale faktury wystawiane są na spółkę.

 

Wydatki, jakie ponosi spółka, mogą być i są uznawane za koszty uzyskania przychodu. Nie służą one bezpośrednio uzyskiwaniu przychodu, ale jego utrzymaniu.

 

W praktyce nie spotyka się sytuacji dokonywania zamiany akcji z imiennych na okaziciela na koszt akcjonariusza. Akcjonariusz co do zasady nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz spółki. Taka ewentualność może wynikać tylko ze statutu oraz umów cywilnoprawnych. Tym samym co do zasady spółka nie ma prawa do obciążania akcjonariusza kosztami zamiany jego akcji imiennych na okaziciela. To spółka emituje akcje, a akcjonariusz ma prawo żądania ich zmiany z imiennych na okaziciela.

 

Obowiązujące przepisy nie nakładają na akcjonariusza przy zgłaszaniu takiego żądania obowiązku pokrywania kosztów takiej zamiany. Jeżeli jednak akcjonariusz zgodzi się na to – wtedy taka możliwość jest dopuszczalna do realizacji. Spółka może obciążyć go kosztami zamiany. Należy jednak brać pod uwagę, że dla spółki będzie to przychód do opodatkowania.

 

Ze strony spółki nie jest to na pewno świadczenie dla akcjonariusza jakiejkolwiek usługi przy zamianie akcji imiennych na okaziciela – bowiem akcjonariusz żąda, a spółka zmienia.

 

(…)

 

Jak wynika z cytowanych przepisów, z kosztami uzyskania przychodu przy zbyciu akcji są wydatki na ich nabycie lub objęcie (bezpośrednie i pośrednie). Jeżeli poniesie Pani koszty zamiany swoich akcji z imiennych na okaziciela – będą to tylko wydatki na pokrycie kosztów zamiany akcji jakie już Pani objęła.

 

Zamiana akcji imiennych na okaziciela nie jest także nabyciem akcji, jakie Pani już posiada. Zatem pokrycie przez Panią kosztów zamiany akcji imiennych na okaziciela nie będzie wydatkiem na ich nabycie.

 

Jak sama Pani zauważyła – spółka nie świadczy usługi, gdyż podejmuje działania, do których statutowo jest zobowiązana (i prawnie). Bez pokrycia kosztów zamiany przez Panią możliwa jest taka zamiana. A jako, że zamiana nie jest ani objęciem, ani nabyciem – wydatki na koszty zamiany przez Panią poniesione nie będą uznane za koszty uzyskania przychodu przy zbyciu w przyszłości akcji na okaziciela.

 

(…)

 

Zatem poniesienie przez Panią kosztów zamiany akcji z imiennych na okaziciela nie jest warunkiem ich zbycia. Fiskus nie uzna kosztów zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela za koszty, jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w postaci akcji oraz ich zbycia.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »