.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kosztowna naprawa miesiąc po zakupie samochodu - roszczenia wobec sprzedawcy

Niespełna dwa miesiące temu kupiłem samochód od przedsiębiorcy. Samochód był sprawny, przedsiębiorca niczego nie ukrywał, zapewniał, że rozrząd był wymieniony, tylko nie miał na to faktury – miał mi ją dostarczyć w późniejszym terminie. Pod maską jest naklejka, która potwierdzała wymianę rozrządu. W przesłanym do mnie SMS-ie potwierdzał, że został wymieniony przy 185 tys. km. Osobiście zrobiłem tym autem 2 tys. km i w czasie jazdy na autostradzie samochód zgasł (było to ok. miesiąc po zakupie). Po odholowaniu do mechanika okazało się, że pasek od rozrządu strzelił. Czeka mnie kosztowna naprawa, czy w takiej sytuacji mogę zgłosić reklamację? Starać się o zwrot za naprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kosztowna naprawa miesiąc po zakupie samochodu - roszczenia wobec sprzedawcy

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady pojazdu z tytułu rękojmi

Jak najbardziej może Pan powołać się na uprawnienia dotyczące rękojmi. Pomocna w sprawie może być np. pisemna opinia mechanika, który dokonał przeglądu pojazdu i zaznaczenie, że wada pojazdu istniała w chwili zakupu.

 

Zgodnie z treścią art. 560 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”. Przywołajmy również wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r., w którym czytamy:

 

„Odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 K.c.) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564 K.c.).

 

Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności), nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1 K.c.) (I ACA 820/12).

 

Odstąpienie od umowy lub obniżenia ceny z uwagi na wadę ukrytą pojazdu

Mając na uwadze powyższe, muszę wskazać, iż jeżeli faktycznie wada ujawniła się krótko po zakupie, a samochód po głębszym przeglądzie posiada wady, które istniały w chwili zakupu, to ten fakt obciąża sprzedającego. Wskazany artykuł 560 K.c. określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Przepis zawiera warunki realizacji tych uprawnień, włącznie z ograniczeniami ich realizacji (§ 1 zd. 1 o kontruprawnieniach sprzedawcy, § 3 o warunkach obniżenia ceny, § 4 o niemożliwości odstąpienia od umowy, gdy wada rzeczy jest nieistotna). Dlatego jako kupujący powinien Pan wystosować roszczenie w zakresie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny pojazdu, stosownie do poniesionej szkody i Pana woli, jeżeli sprzedający nie ma możliwości niezwłocznego dokonania naprawy – powyższe wynika wprost z art. 560 K.c.

 

Proszę więc wystosować pisemne wezwanie na podstawie art. 560 K.c., ze wskazaniem swojego roszczenia, a więc chęcią odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny z uwagi na wystąpienie wady ukrytej pojazdu. Proszę wskazać jakie to wady, może Pan załączyć opinię mechanika, zdjęcia, a także wskazać, iż w przypadku braku porozumienia sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Jeśli spotka się Pan z odmową, pozostaje złożyć pozew o zapłatę w sądzie rejonowym właściwym miejscowo dla pozwanego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl