Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszt testamentu notarialnego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.09.2015

Testament, czyli rozrządzenie majątkiem dokonane przez spadkodawcę na wypadek śmierci, może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Tak sporządzony testament trudno jest podważyć w toku postępowania spadkowego, jednakże zachowanie formy aktu notarialnego wiąże się koniecznością poniesienia kosztów sporządzenia testamentu przez notariusza.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 950 Kodeksu cywilnego1 testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Testament notarialny jest jednym z rodzajów testamentu zwykłego, obok testamentu odręcznego, sporządzanego w ten sposób, że spadkobierca pisze go w całości pismem ręcznym, podpisuje i opatruje datą (art. 949 § 1 K.c.) oraz testamentu sporządzanego w ten sposób, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Oprócz testamentu zwykłego, spadkodawca może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci również w drodze testamentu szczególnego, jednak nastąpić to może wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 952 § 1 K.c., jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków (testament ustny). Natomiast zgodnie z art. 953 K.c. podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków (testament podróżny). Poza testamentem ustnym i podróżnym do testamentów szczególnych zaliczamy także testamenty wojskowe, które mogą być jednak sporządzane tylko w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli.

 

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego słusznie uważany jest za najpewniejszy sposób, w jaki można dokonać rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Obalenie takiego testamentu jest bowiem znacznie utrudnione z uwagi na charakter dokumentu urzędowego, jaki posiada taki testament, oraz z uwagi na fakt sporządzenia go przez osobę zaufania publicznego, jaką jest notariusz. Jednocześnie sporządzenie testamentu notarialnego wiąże się jednak z kosztami, które nie występują np. przy sporządzaniu testamentu odręcznego. Wysokość opłaty, jaką pobiera notariusz za sporządzenie testamentu notarialnego, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej2 (zwane dalej „rozporządzeniem”). Zgodnie z § 8 pkt 3-5 tego rozporządzenia maksymalna stawka pobierana przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 

  1. testament – wynosi 50 zł;
  2. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – wynosi 150 zł;
  3. testament zawierający zapis windykacyjny – wynosi 200 zł;
  4. odwołanie testamentu – wynosi 30 zł.

 

Zaznaczyć należy, że testament zawierający zapis windykacyjny, zgodnie z art. 981(1) § 1 K.c., dla ważności tego zapisu wymaga formy aktu notarialnego.

 

Jeżeli sporządzenie testamentu notarialnego następuje poza kancelarią notarialną, jego koszt może wzrosnąć, notariusz ma bowiem prawo do pobrania dodatkowego wynagrodzenia. Zgodnie z § 17 ust. 1 przywołanego rozporządzenia maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

 

  1. w porze dziennej (za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20) – 50 zł,
  2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.09.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki