.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez świadczenia pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.04.2013

Warunki i atmosfera w moim dotychczasowym miejscu pracy doprowadziły mnie do nerwicy. Obecnie wykorzystałem 182 dni zwolnienia lekarskiego i chciałbym rozwiązać umowę o pracę, najlepiej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez świadczenia pracy. Chciałbym także otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Co zrobić, żeby rozwiązanie umowy było dla mnie korzystne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa nie zakazują pracownikowi wypowiadania umowy z pracodawcą, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zakaz rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w trakcie trwania choroby dotyczy tylko i wyłącznie pracodawcy (art. 41 Kodeksu pracy – w skrócie K.p.). Jest to swoisty ukłon ustawodawcy w stronę pracownika. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 października 1997 r. (I PKN 322/97) okres ochronny pracownika rozpoczyna się od chwili przerwania pracy wskutek wystąpienia objawów chorobowych oraz nieobecności pracownika w pracy.

 

Aby otrzymać korzystne warunki wypowiedzenia, można także próbować porozumieć się z pracodawcą. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 K.p. umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron na skutek zgodnych oświadczeń woli tych stron, czyli pracodawcy i pracownika. Warto podkreślić, że porozumienie stron to też umowa, która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Zatem pracownik może złożyć oświadczenie woli dotyczące rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron na ręce pracodawcy. Oczywiście ze względu na swój interes pracodawca może nie przychylić się do wniosku.

 

Jeśli więc zależy Panu na korzystnym rozwiązaniu umowy: chce Pan wypowiedzieć stosunek pracy i w okresie wypowiedzenia nie świadczyć pracy, to jedynym wyjściem jest, aby w tym czasie przebywać na zwolnieniu albo na urlopie wypoczynkowym, który ma Pan do wykorzystania. Oczywiście może Pan także wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zgodę na nieświadczenie pracy w okresie wypowiedzenia, jednakże pracodawca ma prawo takiej zgody nie udzielić.

 

Jeśli zdecyduje się Pan wypowiedzieć umowę o pracę i nadal przebywać na zwolnieniu lekarskim, ryzykuje Pan tym, że w okresie wypowiedzenia upłynie okres wymieniony w art. 53 K.p. i pracodawca zwolni Pana bez wypowiedzenia. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

W przypadku choroby pracownika prawo przewiduje dwa rodzaje okresów ochronnych:

 

a) okres trzymiesięczny, gdy pracownik pracował u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. Do okresu 6 miesięcy nie dolicza się okresu niezdolności do pracy z powodu choroby (wyrok SN z dnia 21 lipca 1999 r., I PKN 1651/99, OSNAPiUS 2000, nr 19, poz. 717);

b) okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

Jak stwierdził SN w wyroku z dnia 26 stycznia 2000 r. (I PKN 493/99, OSNAPiUS 2001, nr 11, poz. 384), zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika jest środkiem dowodowym podlegającym ocenie sądu.

 

Okresy pobierania zasiłku chorobowego określa ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa. W tej kwestii trzeba wziąć pod uwagę, że:

 

a) ubezpieczony (pracownik) nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego z możliwością zaliczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia; także w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy, względnie w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego;

b) okres pobierania zasiłku wynosi do 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w trakcie ciąży – do 270 dni.

 

Według wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2007 r. (II PK 263/06, OSNP 2008, nr 9–10, poz. 128) ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego.

 

W Pańskim przypadku właśnie mija okres 182 dni pobierania zasiłku, wobec czego ma Pan jeszcze prawo najwyżej do 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego (o ile je Pan otrzyma), co dałoby Panu jeszcze 3 miesiące ochrony przed zwolnieniem, jeśli zdecyduje się Pan na pozostanie na zwolnieniu lekarskim. Kiedy ten okres minie, pracodawca będzie mógł Pana zwolnić – o ile wyrazi taką wolę.

 

Dlatego najkorzystniejszym sposobem rozwiązania umowy byłoby w tej chwili złożenie wypowiedzenia i jednocześnie wniosku o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, a ewentualnie po przerwie trwającej co najmniej 30 dni ponowne udanie się na zwolnienie lekarskie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »