.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 25.02.2014

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o., której głównym obszarem działalności był do ubiegłego roku handel zabawkami, ale od tego roku zajmuje się już zupełnie czymś innym (reklamą i szkoleniami). Chciałabym – nie rezygnując z zatrudnienia na etacie – rozpocząć działalność gospodarczą, która polegałaby na sprzedaży zabawek (na rzecz klientów indywidualnych i innych podmiotów, jednak z wyłączeniem spółki, w której pracuję). Moje wątpliwości dotyczą formy opodatkowania.

 

Wyczytałam, że według art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałtu nie stosuje się do podatników „rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki”. Jednak ust. 2 tego samego przepisu mówi, że: „jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach”.

 

Chciałabym się upewnić, czy w świetle przytoczonych przepisów mogę skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie nie będzie w tym przypadku przeszkód do zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

 

Podstawą prawną jest w tym przypadku zacytowany przez Panią art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

 

Zgodnie z regulacją ust. 1 wskazanego wyżej przepisu, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z pewnymi zastrzeżeniami) nie stosuje się do podatników:

 

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej;
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy,
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
 6. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 7. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 8. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 9. rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

 

Zgodnie z ustępem drugim jednakże, jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Pani ocena sytuacji jest zatem słuszna – w założeniu, że nie będzie Pani dokonywać transakcji na rzecz pracodawcy, zryczałtowana forma opodatkowania będzie w Pani przypadku dopuszczalna (zakładam, że nie podlega Pani wyłączeniu z tej formy opodatkowania z innych powodów i nie będzie wykonywała innych czynności, które z opodatkowania ryczałtem wyłączają – np. usługi reklamowe, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej itp., wskazane w załączniku nr 2 do ustawy).

 

Dodatkowo Pani sytuacja byłaby o tyle korzystna, że gdyby w trakcie roku okazało się, że korzystniejsze będzie jednak opodatkowanie na zasadach ogólnych, wystarczy dokonać transakcji na rzecz pracodawcy, aby zmienić formę opodatkowania w trakcie roku podatkowego (która jest co do zasady wyłączona).

 

Reasumując: przedstawiona przez Panią interpretacja przepisów jest prawidłowa, w opisanej sytuacji będzie Pani miała prawo do skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl