Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korespondencja a posądzenie o stalking

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 17.10.2018

W przeciągu 2 dni napisałam 6 e-maili do osoby, od której domagałam się wyjaśnienia niezrozumiałej dla mnie sytuacji, w którą mnie wplątano. Uzbierało się tyle, ponieważ nie dawał mi konkretnej odpowiedzi. SMS-ów naliczyłam tylko 8, nadal domagając się wyjaśnienia o co mu chodzi. Sprawa była pilna, ponieważ chodziło o jakość prowadzenia przeze mnie pewnego stowarzyszenia. Nagle zaczął mnie straszyć prokuratorem za stalking, co spowodowało, iż stowarzyszenie się rozpadło, a ja żyłam w ciągłym lęku. Zarówno e-maile, jak i SMS-y wysyłane były w ciągu 2 dni. Jego zachowanie doprowadziło mnie do depresji. Od 10 miesięcy nie mam z nim żadnego kontaktu, a niedawno ponowił swoje groźby przesłaniem sprawy do prokuratora, umieszczając je na mojej stronie internetowej w komentarzach. Zarówno e-maile jak i SMS-y zachowałam jako dowód, więc da się sprawdzić ich treść i ilość. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korespondencja a posądzenie o stalking

Fot. Fotolia

Opis sprawy wskazuje, że Pani korespondencja była uzasadniona troską o losy stowarzyszenia  i w żadnym wypadku nie miała na celu w sposób jawny czy ukryty nękania kogokolwiek, wywoływania strachu i obawy przed spełnieniem gróźb. Tymczasem Kodeks karny w zakresie stalkingu, który jest jedną z form uporczywego nękania, wymaga:

 

„Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Opisana sprawa nie przystaje więc do powyższych regulacji, co potwierdza także poniższa teza z orzecznictwa SN:

 

„Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 417/13, Realizacja znamion przestępstwa stalkingu.

By zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nadto prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa, czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia, czy sprawca ma zamiar wykonać swoje groźby. Decydujące jest tu subiektywne odczucie zagrożonego, które musi być oceniane w sposób zobiektywizowany”.

 

Należy więc zastanowić się, czy to przypadkiem druga strona nie dopuszcza się nękania psychicznego wobec Pani oraz pomawiania na forach publicznych, do których nalezą portale społecznościowe. Jeżeli więc ten człowiek nie zaprzestanie swych działań – proszę go do tego wezwać, informując, że narusza Pani dobra osobiste i przepisy prawa karnego, pomawiając Panią publicznie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - V =

»Podobne materiały

Nielegalne nagrywanie osób ukrytą kamerą – konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego

Co grozi studentce mieszkającej w akademiku za nagrywanie ukrytą kamerą osób pod prysznicem? Są dowody jej winy, bo kamera trafiła w ręce kierownika akademika, który skierował pismo do komisji dyscyplinarnej. Podkreślam jednak, że studentka nie rozpowszechniała filmu. Czy komisja ta przekaże sprawę

 

Żądanie zadośćuczynienia za publiczną obrazę

Czy mam prawo żądać przed sądem zadośćuczynienia za publiczne obrażanie mnie przez pewną osobę?

 

Obraźliwe wiadomości przesyłane za pośrednictwem społecznościowego portalu

Pewna osoba (znam ją) wysłała do mnie kilka obraźliwych prywatnych wiadomości za pośrednictwem społecznościowego portalu. W e-mailach wyzywa mnie i obraża. Czy mogę jakoś pociągnąć ją do odpowiedzialności za tę obrazę? Nie jestem pewny, czy treść wiadomości nie została wysłana też do innych osób.

 

Publikowanie wizerunku

Jestem nauczycielem w szkole średniej. Uczniowie wpadli na pomysł umieszczania na stronie internetowej filmików z ważnych wydarzeń z życia szkoły. Czy takie publikowanie wizerunku wymaga zgody każdego z uczniów bądź ich rodziców?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »