Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korepetycje jako działalność oświatowa czy działalność gospodarcza

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 23.04.2018

Pracuję w firmie na pełny etat. Chciałbym dorobić, dając korepetycje z fizyki. Czy korepetycje mam kwalifikować jako działalność oświatową czy działalność gospodarczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do ustalenia, czy przedsięwzięcie, którego zamierza Pan się podjąć stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) należy sięgnąć do katalogu wyłączeń określonych w art. 5b ust. 1 ustawy.

 

Działalność, którą można sklasyfikować do któregokolwiek z kryteriów określonych w tym przepisie korzysta bowiem z możliwości jej wykonywania bez rygorów wynikających z posiadania statusu przedsiębiorcy.

 

Dotychczas, organy skarbowe stały jednomyślnie na stanowisku, iż świadczenie korepetycji wypełnia znamiona działalności o charakterze zorganizowanym i ciągłym, a zatem mieści się w definicji działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Nie zmieniał tego stanu rzeczy także fakt, iż trudniąca się tego rodzaju działalnością osoba nie dopełniła obowiązku rejestracji.

 

Orzecznictwo nie podziela jednak takiej wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym, co jest m.in. konsekwencją brzmienia art. 13 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, publicystycznej i oświatowej.

 

Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych do tego ostatniego kryterium należy m.in. udzielanie korepetycji.

 

Zgodnie z ustawą, co do zasady zaliczenie przychodu do jednej kategorii, wyklucza ich zakwalifikowanie do innego rodzaju przychodów.

 

Istotną przesłanką oceny, czy dana działalność mieści się w kryteriach działalności gospodarczej jest częstotliwość świadczenia usług. Jak wynika m.in. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 października 2016 r. – I SA/Kr 944/16, wpisującego się w aktualną linię orzeczniczą, sporadyczne, osobiste udzielanie korepetycji nie świadczy o ciągłym charakterze działalności, która stanowi element konieczny do zakwalifikowania jej jako działalności gospodarczej.

 

Niewątpliwie, hipotezą art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie objęta działalność, także w obszarze oświaty, jeżeli wykonywana będzie przez osoby trzecie, na rachunek zlecającego. Osobisty charakter działalności określonej w tym przepisie wymaga bowiem świadczenia samodzielnego, bez wykorzystywania pośrednictwa innych osób.

 

Również, gdy działalność taka prowadzona jest przez osobę będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, lecz spełnia kryterium samodzielności nie ma przeszkód do uznania, że w tym zakresie wykonywana jest przez nią osobiście.

 

Jednakowy pogląd wyrażony został także w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. – sygn. akt II FSK 1279/12, zgodnie z którym udzielanie korepetycji mieści się w granicach działalności oświatowej. Sąd podkreślił także, że działalność taka spełnia kryterium działalności wykonywanej osobiście, jeżeli świadczona jest wyłącznie przez tę osobę bez korzystania z pośrednictwa osób trzecich.

 

Konkludując stanowisko orzecznictwa należy wskazać, że świadczenie korepetycji lub podejmowanie odpłatnych działań popularyzatorskich bez udziału osób trzecich może stanowić działalność wykonywaną osobiście w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nie należy utożsamiać jej z przejawem prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IX =

»Podobne materiały

Podatek od emerytury za pracę w Niemczech

Otrzymuję emeryturę z trzech źródeł: emeryturę za pracę w Polsce, emeryturę za pracę w Niemczech oraz emeryturę po zmarłym mężu. Czy świadczenie z Niemiec też muszę w Polsce opodatkować?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »