.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta deklaracji VAT-7

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.10.2013

Czy konieczna jest korekta deklaracji VAT-7, jeżeli w pozycji „Nabycie towarów i usług pozostałych” omyłkowo wpisano kwotę brutto zamiast netto, ale podatek obliczono i wpłacono prawidłowo, tj. od kwoty netto? Szczegóły w załączniku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Deklaracja VAT-7 jest niepoprawna, bowiem wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami (ma błędy merytoryczne i rachunkowe) i z tego powodu należy ją skorygować.

 

Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej „skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty”.

 

Warto pamiętać, że na mocy art. 16a Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty (i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie – lecz to w Pani przypadku nie ma znaczenia, bowiem kwota zapłaconego podatku, jak Pani wskazuje, jest prawidłowa).

 

Na marginesie pozwolę sobie dodać, że wykonując czynności sprawdzające, na mocy art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł.

 

Na korektę, o której mowa powyżej, można wnieść sprzeciw w terminie 14 dni (anuluje się tym samym korektę), a w razie niewniesienia sprzeciwu w terminie korekta deklaracji wykonana przez organ wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji (np. VAT-7) złożona przez podatnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl