.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontynuacja stopnia niepełnosprawności

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.05.2015

Tata ubiegał się o kontynuację stopnia niepełnosprawności – umiarkowanego (miał ważną decyzję na lata 2012–2014) i niestety nie dostał przedłużenia, mimo przesłanek zdrowotnych. Otrzymał stopień lekki, a nie umiarkowany. Odwoływaliśmy się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i odrzucono taty odwołanie. Tata pracuje tylko dzięki faktowi, że ma orzeczony stopień umiarkowany. Czy przysługuje mu jeszcze odwołanie do jakiejś instytucji? Gdzie, do jakiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak – przysługuje jeszcze odwołanie, ale już do sądu rejonowego.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 4778 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego do właściwości sądów rejonowych należą sprawy o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Zakładam bowiem, że wojewódzki ośrodek orzekania o stopniu niepełnosprawności oddalił odwołania, czyli utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, a nie odrzucił z powodu np. przekroczenia terminu do wniesienia odwołania.

 

Jeśli by jednak odrzucił, to wówczas zgodnie z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego Pani tata ma możliwość żądania przywrócenia mu terminu do wniesienia odwołania.

 

Przepis ten mówi, że w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

 

Ale zakładam, że chodzi o tę pierwszą sytuację, dlatego też wyjaśniam, że stosownie do treści art. 4779 § 1 cytowanego już wyżej Kodeksu postępowania cywilnego odwołanie od decyzji wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

 

Dokładnie dane powinny się też znaleźć w pouczeniu na końcu decyzji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton