Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrole w mikrofirmie

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.07.2014

Procedura stosowana przez organy kontrolne wobec mikroprzedsiębiorców nie różni się zasadniczo od postępowań kontrolnych prowadzonych w większych podmiotach wykonujących działalność gospodarczą. Jednym z wyjątków jest jednak czas, który przysługuje kontrolującym na dokonanie czynności kontrolnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia kontroli działalności gospodarczych jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej1. Przepisy znajdujące się w tym akcie prawnym mają zastosowanie do kontroli działalności gospodarczych prowadzonych u każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy jest on mikroprzedsiębiorcą, czy też małym lub średnim przedsiębiorcą. Jednakże ustawa w różny sposób ogranicza czas trwania wszystkich kontroli jednego organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym, który nie może co do zasady przekraczać:

 

  1. w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
  2. w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
  3. w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
  4. w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

 

O tym, czy przedsiębiorca może zostać zaliczony do mikrofirm, przesądza liczba zatrudnionych przez niego pracowników oraz obrót. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty) oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (wartości te przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).

 

 

 

 

_______________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - jeden =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki