Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola w siedzibie organu podatkowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.11.2013

Urząd kontroli skarbowej przeprowadza kontrolę w mojej firmie (chodzi o podatek dochodowy i podatek VAT). Czy kontrola powinna odbywać się w siedzibie firmy? Czy urzędnicy mają prawo zabrać dokumentację do siebie i przeprowadzić kontrolę w siedzibie organu podatkowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie znam trybu, w którym toczy się u Pana kontrola, ani podstaw, na których opierają się w Pana sprawie poszczególne czynności. Niemniej jednak muszę wskazać, że kontrola, która „zabiera dokumentację do siebie”, to nic nadzwyczajnego.

 

Art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej w ust. 1 wskazuje, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Natomiast z ust. 2 dowiadujemy się, że kontrola podatkowa to kontrola, o której mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 

Zgodnie z art. 285b ustawy Ordynacja podatkowa kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

 

Należy również pamiętać, że na mocy art. 286 § 1 pkt 4 i § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej. Ponadto mogą zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem ww. akt, ksiąg i dokumentów:

 

  1. w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub
  2. gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

 

Na ogół mamy właśnie do czynienia z tym przypadkiem, gdy organ ma uzasadnione podejrzenie, że księgi są nierzetelne; daje mu to podstawę do żądania ich wydania na czas trwania kontroli.

 

Na marginesie pozwolę sobie zauważyć, iż organ powinien wskazać, na jakiej podstawie żąda wydania. Melezini Andrzej i Zalewski Dariusz (Kontrola podatkowa przedsiębiorców, LEX 2012) wskazują ponadto: „Jak słusznie zauważa sąd w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2010 r., I SA/Po 246/10, LEX nr 648348, z art. 285a o.p. wynika, że kontrola podatkowa lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być również przeprowadzone w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Jednak w przywołanym orzeczeniu sąd stwierdził, że w sprawie nie ma żadnego dokumentu ani adnotacji, że kontrolowany wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli podatkowej w Oddziale Zamiejscowym w P. Nie ma także informacji, że przyczyną przeprowadzenia czynności kontrolnych poza siedzibą kontrolowanego było spełnienie przesłanek z art. 286 § 2 o.p., na podstawie którego kontrolujący może żądać wydania, na czas trwania kontroli (a nie postępowania kontrolnego) za pokwitowaniem próbek towarów, akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli w razie: powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów. Także, żeby organ kontroli skarbowej mógł skorzystać ze swojego uprawnienia, odbiegającego od zasady przeprowadzania czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, powinien na tę okoliczność sporządzić stosowną adnotację i zamieścić ją w aktach prowadzonej sprawy”.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 6 =

»Podobne materiały

Wszczęcie postępowania kontrolnego

Otrzymałem postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Dostałem listę dokumentów, które mam dostarczyć do urzędu w określonym terminie. Zwróciłem się do urzędu kontroli skarbowej z prośbą o przeprowadzenie postępowania kontrolnego w siedzibie firmy m.in. ze względu na dużą ilość dokumentów.

 

Kontrola skarbowa w firmie

W mojej firmie przeprowadzana jest obecnie kontrola skarbowa za kilka lat. Rozliczałem się ryczałtem w wysokości 3%, ale okazało się, że przekroczyłem 50 tys. zł i powinienem płacić również VAT. Nie miałem niestety o tym pojęcia. Teraz urząd kontroli skarbowej naliczył mi kwotę, której z pewnością n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »