.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola w firmie

Kontrola w firmie może mieć różny charakter – kontrola skarbowa, kontrola PIP, kontrola sanitarna. Kontrola w firmie to zawsze jednak sytuacja stresująca i niecodzienna. Warto dobrze przygotować się do kontroli w firmie.

 W tej sytuacji moim zdaniem jest szansa, że uniknie Pan w ogóle kontroli skarbowej. Otóż w myśl postanowień ustawy o kontroli skarbowej wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia. Jednakże w myśl art. 13 ust. 1a do wszczęcia postępowania kontrolnego w zakresie kontroli w firmie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych stosuje się odpowiednio postanowienia art. 282b i art. 282c Ordynacji podatkowej.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 W myśl art. 13 ustawy o PIP kontroli w firmie podlegają pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy, zwane dalej podmiotami kontrolowanymi.    Przeczytaj pełną treść

 

 

ZUS już tradycyjnie informuje na swojej stronie o przebiegu kontroli zwolnień lekarskich Tym razem skontrolowano zwolnienia lekarskie wystawione w pierwszym kwartale tego roku. Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały opublikowane na stronie ZUS-u w komunikacie rzecznika prasowego ZUS.

Uprawnienie ZUS-u do skontrolowania zwolnień lekarskich jest realizowane na podstawie art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym przepisem prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli przez lekarzy orzeczników ZUS-u.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Kontrola przedsiębiorcy a PIP – część 2
Artykuł stanowi kontynuację części pierwszej, dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) – pod kątem jej wpływu na kontrolę inspektora pracy w irmie.

Jak przygotować się do kontroli z ZUS?
Każdy płatnik składek powinien liczyć się z tym, że ZUS może sprawdzić prawidłowość wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przeważnie każda kontrola przeprowadzana w firmie nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Podobnie jest w przypadku kontroli z ZUS. Znając jednak swoje obowiązki, można się do niej odpowiednio przygotować.

Kontrola Urzędu Celnego i żądanie unieważnienia darowizny – skarga pauliańska
Parę lat temu mój brat kupił od mojej mamy mieszkanie. Niedługo potem potrzebował pieniędzy i mama oddała mu prawie całą sumę za mieszkanie. Brat otworzył firmę. Po jakimś czasie Urząd Celny przeprowadził kontrolę. Rok później brat darował mamie mieszkanie, gdyż nie był w stanie spłacić długu zaciągniętego u mamy. Już po dokonaniu tej darowizny Urząd Celny przysłał wynik kontroli, w której opisał zadłużenie na ok. 100 000 zł. Niedawno Urząd Celny pozwał mamę o unieważnienie darowizny, aby mógł zaspokoić się z mieszkania. Czy da się jakoś zachować to mieszkanie? Brat jest całkowicie niewypłacalny.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl