Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola przedsiębiorcy a PIP – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 09.03.2009

W artykule omówiono nowelizację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), która obowiązuje od dnia 7 marca 2009 r. – pod kątem jej wpływu na kontrolę inspektora pracy.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z dniem 7 marca 2009 r. dokonano nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) – zwanej dalej ustawą sdg. Znowelizowano rozdział 5 tej ustawy, którego dotychczasowy tytuł brzmiał: „Kontrola przedsiębiorcy”.

 

W obecnym stanie prawnym tytuł rozdziału 5 ustawy sdg brzmi: „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy”. Dokonana wyraźna zmiana tytułu rozdziału 5 wskazuje na to, że ustawodawca w tej ustawie zawęził znaczenie kontroli realizowanej względem przedsiębiorcy.

 

W poprzednim stanie prawnym tytuł „Kontrola przedsiębiorcy” obejmował wszelkie możliwe czynności sprawdzające przestrzeganie prawa podejmowane względem przedsiębiorcy. Obecnie mamy natomiast do czynienia z regulacją zagadnień dotyczących węziej pojmowanej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

 

Sama zmiana nazwy tytułu rozdziału 5 ustawy sdg mogłaby mieć charakter czysto stylistyczny i nie wywoływać istotnych skutków prawnych, gdyby nie towarzyszyły jej inne wyraźne zabiegi legislacyjne.

 

Niniejszy artykuł – z racji specjalistycznych zagadnień prawa pracy, jakimi zajmuje się serwis – dotyczy omówienia wskazanej nowelizacji ustawy sdg w aspekcie jej wpływu na kontrolę realizowaną przez organy PIP, działające na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Analizując ustawę sdg pod tym kątem, należy zauważyć, że w ramach omawianej nowelizacji nie zmieniono przepisów ustawy o PIP. W stosunku do wszystkich innych organów kontrolnych ustawodawca dokonał stosownych zabiegów legislacyjnych w sposób typowy, polegający na stwierdzeniu, iż do czynności kontrolnych realizowanych np. przez Państwową Inspekcję Sanitarną stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy sdg pt. „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy” (por. art. 3 ustawy nowelizacyjnej z dnia 19 grudnia 2008 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

 

W przypadku ustawy o PIP takiego zapisu do jej treści nie wprowadzono. Połączenie tego faktu ze zmianą nazwy rozdziału 5 ustawy sdg prowadzi do wniosku, że ustawodawca w rozdziale 5 zawęził pojęcie kontroli przedsiębiorcy do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, co w skutkach prawnych powoduje, że przeprowadzona nowelizacja ustawy sdg nie dotyczy organów PIP.

 

Czyli od dnia 7 marca 2009 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się w ogóle do czynności kontrolnych podejmowanych przez inspektorów pracy na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).

 

Rozważania dotyczące dopuszczalności stosowania do kontroli PIP przepisów ustawy sdg powinny być przedmiotem analizy zarówno na tle regulacji tej ustawy jak i ustawy o PIP. Treść ustawy sdg, jak wykazałem wyżej, nie przewiduje, aby do kontroli PIP stosować jej postanowienia, skoro brak jest zapisu na ten temat – zarówno w jej poprzednim brzmieniu, jak i w noweli ustawy sdg.

 

Z ustawy nowelizacyjnej z dnia 19 grudnia 2008 r. można natomiast wyciągnąć wnioski wręcz przeciwne, czyli takie, które potwierdzają tezę o tym, że do kontroli z zakresu inspekcji pracy stosuje się tylko regulacje precyzujące funkcjonowanie PIP.

 

Wniosek taki można wyprowadzić z art. 37 ustawy nowelizacyjnej, dokonującej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.). W myśl nowego art. 89a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli w zakresie przewozu drogowego na warunkach i w trybie określonym w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Gramatycznie jednoznaczny zapis oznacza, że czynności inspektorów pracy związane z kontrolą transportu drogowego wykonywane mają być wyłącznie na podstawie przepisów regulujących status PIP.

 

Oznacza to stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) oraz postanowień Konwencji Nr 81 MOP w sprawie inspekcji pracy... (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

 

Ta wyraźna regulacja wyklucza stosowanie rozdziału 5 ustawy sdg. Mamy więc tutaj do czynienia z jednoznaczną wskazówką wyrażoną przez ustawodawcę, która potwierdza tezę o tym, że ustawy sdg nie stosuje się do kontroli z zakresu inspekcji pracy.

 

W opozycji do treści art. 89a ustawy o transporcie drogowym pozostaje art. 89c tej ustawy, zgodnie z którym do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy sdg. Opozycja ta polega na tym, że mimo stosowania do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przepisów rozdziału 5 ustawy sdg przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, inspektorzy PIP współuczestniczący w tych czynnościach podejmują kontrolę w zakresie przewozu drogowego na zasadach i w trybie określonym w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Dodatkowo tę opozycję podkreśla art. 9a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, stwierdzając, że inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokonują kontroli w trybie i na warunkach określonych w ustawie o transporcie drogowym.

 

Rozróżnienie tych trybów i podstaw prawnych funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy jest więc na tyle czytelne i jednoznaczne, że nie powinno budzić wątpliwości interpretacyjnych.

 

Komentowana ustawa sdg przewiduje jednak pewien wyjątek, jeśli chodzi o tryb kontrolny PIP. Wynika on z art. 41 ustawy nowelizacyjnej z dnia 19 grudnia 2008 r., który dokonuje zmiany w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.).

 

Wskazany przepis zmienia treść art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem, do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane stosuje się przepisy dotyczące zakresu działania tych organów oraz przepisy rozdziału 5 ustawy sdg.

 

W myśl natomiast art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności, wśród organów wyspecjalizowanych, wykonujących taką kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań, wymienieni są inspektorzy pracy.

 

Ustawa o systemie oceny zgodności obejmuje swoim przedmiotem, w zakresie czynności podejmowanych przez różne organy wyspecjalizowane, kontrole obejmujące wyraźnie badanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ponieważ ustalenia takiej kontroli dają podstawę do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej m.in. zakazania dalszego przekazywania określonego wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.

 

Tego rodzaju decyzja administracyjna dotyczy ewidentnie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Z tego zapewne powodu ustawodawca uznał, że inspektorzy pracy występujący tutaj w charakterze organu wyspecjalizowanego wkraczają ewidentnie w sferę działalności gospodarczej przedsiębiorcy i dlatego powinni stosować tryb kontrolny przewidziany w rozdziale 5 ustawy sdg.

 

Kontrolując zjawiska wchodzące w sferę systemu oceny zgodności, inspektor pracy tylko formalnie występuje w imieniu PIP, natomiast rzeczowo podejmuje kompetencje organu wyspecjalizowanego, którego uprawnienia istotnie wkraczają w sferę działalności ściśle gospodarczej.

 

W tych warunkach jednolite i bez wyjątku objęcie wszystkich organów wyspecjalizowanych trybem kontroli przewidzianym w rozdziale 5 ustawy sdg wydaje się zasadne. Wskazany wyjątek stanowi jednak jedyną sytuację, w której de lege lata (w świetle prawa obowiązującego) inspektor pracy będzie zobowiązany stosować przepisy rozdziału 5 ustawy sdg.

 

Oznacza to, że zasadą jest, iż rozdział 5 ustawy sdg do kontroli z zakresu inspekcji pracy w ogóle od dnia 7 marca 2009 r. nie znajduje zastosowania.Stan prawny obowiązujący na dzień 09.03.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

PIP a kontrola działalności gospodarczej

W artykule omówiono relację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn.zm.) do kontroli prawa pracy przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

W artykule omówiono ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, opublikowaną w Dzienniku Ustaw Nr 89, pod poz. 589, która wchodzi zasadniczo w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 2

W artykule przedstawiono dalszy ciąg postępowania kontrolnego inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. W opracowaniu szczególnie zwrócono uwagę na przepisy Konstytucji RP i Konwencji Nr 81 MOP w aspekcie omawianych zagadnień. Jest to druga część z cyklu tej problemat

Wystąpienie inspektora pracy

W artykule omówiono niewładczy środek działań pokontrolnych organów PIP – wystąpienie. Przeanalizowano jego charakter prawny a także obowiązującą przy wydawaniu procedurę, jak również skutki wynikające z niewykonania wniosków wystąpieniowych.

Nakaz płacowy inspektora pracy – wnioski de lege ferenda (na przyszłość) – część 1

W artykule, będącym kontynuacją dwóch artykułów omawiających nakaz płacowy inspektora pracy, wydawany na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), przedstawiono koncepcję zmiany tej instytucji w sposób stanowiący dost

Nakaz płacowy inspektora pracy – wnioski de lege ferenda (na przyszłość) – część 2

W artykule, będącym kontynuacją pierwszej części, w której wyjaśniono nieskuteczność obecnego środka prawnego pod nazwą – nakaz płacowy, wydawanego na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), przedstawiono koncepc

Charakter prawny Konwencji Nr 81 MOP

W artykule omówiono problematykę związaną z funkcjonowaniem w krajowym porządku prawnym Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, w tym również skutki prawne charakteru tej Konwencji.

Podstawa prawna decyzji inspektora pracy – część 1

W artykule omówiono problematykę dotyczącą podstaw prawnych decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie problematyki bhp, na tle obecnej ustawy o PIP, mającej na celu nadanie inspekcji pracy kompleksowych możliwości regulowania wszystkich przypadk

Transport drogowy – uprawnienia PIP (część 1)

W artykule omówiono zagadnienia na tle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), dotyczące kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie administracyjnej kary grzywny.

Transport drogowy – uprawnienia PIP (część 2)

Autor kontynuuje omawianie kontrowersyjnych zagadnień na tle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w zakresie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących nakładania administracyjnej kary grzywny.

Zmiany w ustawie o PIP – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Zmiany w ustawie o PIP – część 4

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Zakres stosowania wystąpienia i polecenia – część 1

Autor polemizuje z opracowaniem Dariusza Makowskiego pt. Zakres stosowania wystąpienia inspektora pracy („Monitor Prawa Pracy” 2011/9/459), wykazując, że zastosowanie określonego środka działania pokontrolnego należy do wyłącznej kompetencji uznaniowej inspektora pracy i dl

Zakres stosowania wystąpienia i polecenia – część 2

Autor kontynuuje polemikę z opracowaniem Dariusza Makowskiego pt. Zakres stosowania wystąpienia inspektora pracy („Monitor Prawa Pracy” 2011/9/459), wykazując, że zastosowanie określonego środka działania pokontrolnego należy do wyłącznej kompetencji uznaniowej inspektora pracy

Zakres uznania inspektora pracy – część 1

W artykule autor omawia problematykę uznania inspektora pracy w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych i pokontrolnych, w strukturze którego umiejscowione jest również tzw. typowe uznanie administracyjne.

Zakres uznania inspektora pracy – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie problematyki uznania inspektora pracy w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych i pokontrolnych, w strukturze którego umiejscowione jest również tzw. typowe uznanie administracyjne.

Zakres uznania inspektora pracy – część 3

W artykule autor omawia problematykę uznania inspektora pracy w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych i pokontrolnych, w strukturze którego umiejscowione jest również tzw. typowe uznanie administracyjne.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »