.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola PIP-u w firmie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.05.2016

Obecnie trwa w moim zakładzie kontrola PIP-u. Inspektor przyjechał ewidentnie na skargę pracowniczą dotyczącą czasu pracy. Otrzymał od jednostki ochrony wydruk rozkodowywania i zakodowywania placówki. Wynika z nich, że pracownicy inaczej wpisywali się w liście obecności, niż wynika to z monitoringu (średnio godzina przed i po rozpoczęciu pracy). Żaden z pracowników nigdy nie zgłaszał mi, że wcześniej rozpoczyna pracę. Nie pytał również mnie o pozwolenie na inne rozpoczynanie i kończenie pracy. W listę obecności wpisują się sami, zapisując po przyjściu godzinę rozpoczęcia, a przy wyjściu zakończenia pracy. Teraz inspektor chce mi wlepić mandat. Dodam jeszcze, że jednostka monitorująca placówkę nigdy nie zgłosiła mi, że ktoś poza godzinami przebywa w budynku. Mój przełożony odradza mi przyjęcie mandatu. Argumentuje to tym, że przyjmując, przyznaję się do winy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w godzinach nadliczbowych występuje po pierwsze w wypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Po drugie w przypadku przekroczenia przez pracownika tygodniowej normy czasu pracy. Po trzecie praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce w razie przekroczenia przez pracownika przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy, jeśli pracownik pracuje w jednym ze zrównoważonych systemów czasu pracy.

 

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub w razie zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy. Do szczególnych potrzeb pracownika można zaliczyć potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną przez pracodawcę działalnością

 

W innych przypadkach niż wyżej wymienione nie ma możliwości pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga szczególnej formy. Polecenie pracodawcy musi jedynie w sposób dostateczny wyrażać wolę pozostania pracownika dłużej w pracy.

 

Z pracą w godzinach nadliczbowych mamy również do czynienia w przypadku, kiedy pracownik podejmuje z własnej inicjatywy pracę po godzinach, jednak przynajmniej za dorozumianą zgodą pracodawcy. Jeśli pracownik sam podejmuje decyzję o pozostaniu dłużej w pracy, bez zgody pracodawcy, nie może się później domagać dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, czy też wolnego od pracy. Pracownik, aby mógł domagać się od pracodawcy czasu wolnego lub dodatku, pracodawca musi mu zlecić pracę ponad obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy.

 

Jednak brak sprzeciwu pracodawcy na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych może być zakwalifikowany jako polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Musi być jednak spełniony warunek, pracodawca musi wyrazić dorozumianą zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca musi mieć świadomość, że pracownik przystąpił do wykonywania pracy godzinach nadliczbowych.

 

Nie jest pracą w godzinach nadliczbowych praca świadczona przez pracownika dobrowolnie w czasie wolnym od pracy.

 

Podsumowując – w opisanym przypadku odmówiłabym przyjęcia mandatu i poczekała, aż sprawa zostanie skierowana do sądu. Na Pana korzyść przemawia fakt, że występują rozbieżności między kodowaniem placówki a wpisami pracowników (bardziej wiarygodne w mojej opinii są wydruki kodowania). Ponadto zawsze może Pan powołać na świadków ochronę, która poświadczy, że po godzinach pracy pracownicy nie przebywali na terenie zakładu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - VII =

28.10.2017

TAK TAK W SOBOTY TEŻ DOBROWOLNIE PRZYCHODZĄ ? BO JAK NIE TO UPracy czeka

pryszcz

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »