Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.05.2013

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą spodziewać się kontroli ze strony kilkunastu organów kontrolnych. Poszczególne kontrole mogą się różnić, jednak ogólne zasady ich przeprowadzania są takie same.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Organy kontroli i podstawy ich działania

 

Do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców powołanych jest wiele organów kontrolnych. Należą do nich w szczególności urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Handlowa. Każdy z organów posiadających kompetencje do kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców działa na podstawie szczególnej ustawy, dedykowanej tylko jemu. Jednak pewne podstawowe zasady i tryb postępowania kontrolnego określone są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej1.

 

Pierwszy etap kontroli działalności gospodarczej – zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

 

Co do zasady kontrola działalności gospodarczej powinna być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli, które organ kontrolujący doręcza przedsiębiorcy. Zawiadomienie to powinno zawierać w szczególności oznaczenie organu kontroli, wskazanie przedsiębiorcy oraz zakres kontroli, która ma być przeprowadzona (czyli obszary, których kontrola będzie dotyczyć).

Postępowanie kontrolne może być wszczęte nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (jeżeli od doręczenia zawiadomienia upłynie 30 dni, a kontrola nie została rozpoczęta, organ musi doręczyć zawiadomienie jeszcze raz).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W pewnych przypadkach kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę bez zawiadamiania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

 

1) kontrola przeprowadzana jest na podstawie bezpośrednio stosowanego prawa unijnego (czyli na podstawie rozporządzeń unijnych, ale już nie na podstawie dyrektyw) albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) kontrola jest przeprowadzana przez Inspekcję Handlową w zakresie jakości paliw lub inspektorzy IH dokonują przed wszczęciem kontroli zakupu kontrolnego;

4) kontrola przeprowadzana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

5) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;

6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;

7) kontrola przeprowadzana jest przez organy podatkowe i dotyczy przypadków wskazanych w Ordynacji podatkowej2.

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

 

Wszczęcie czynności kontrolnych w toku kontroli działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie po okazaniu przez kontrolujących legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie to powinno zawierać w szczególności podstawę prawną, oznaczenie organu kontroli, oznaczenie kontrolowanego, imienne wskazanie kontrolerów, zakres przedmiotowy kontroli oraz datę rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli.

 

Przebieg kontroli działalności gospodarczej

 

Kontrola powinna być przeprowadzana w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać osobę upoważnioną, jeżeli sam nie bierze udziału w czynnościach kontrolnych. W przeciwnym wypadku kontrolerzy mogą podejmować czynności w obecności jakiegokolwiek pracownika przedsiębiorcy lub w obecności świadka, którym może być funkcjonariusz publiczny (np. policjant).

 

W trakcie kontroli pracownicy organu kontroli mogą podejmować czynności, na które pozwalają im ustawy szczególne. Może to być w szczególności dokonywanie oględzin miejsca wykonywania działalności gospodarczej, przeglądanie dokumentów i ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę, czy pobieranie próbek produktów oferowanych do sprzedaży. Wszystkie dokonane czynności powinny być zawarte w protokole kontroli, który po zakończeniu czynności kontrolnych podpisują kontrolerzy i kontrolowany.

 

Czas trwania kontroli

 

Czas trwania kontroli przeprowadzanych przez konkretny organ kontroli nie jest nieograniczony. W jednym roku kalendarzowym nie może on przekraczać:

 

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

 

Powyższe terminy dotyczą tylko pojedynczych organów kontroli, co oznacza, że np. trzy organy mogą przeprowadzić u średniego przedsiębiorcy kontrole trwające łącznie 72 dni. Jedynym warunkiem jest, aby kontrole te nie były przeprowadzane równocześnie, choć w niektórych przypadkach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kontrolerzy mogą odstąpić również od tej zasady3.

 

 

 

----------------------

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

2 Art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)

3 Art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 07.05.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

PIP a kontrola działalności gospodarczej

W artykule omówiono relację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn.zm.) do kontroli prawa pracy przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrola przedsiębiorcy a PIP – część 1

W artykule omówiono nowelizację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), która obowiązuje od dnia 7 marca 2009 r. – pod kątem jej wpływu na kontrolę inspektora pracy.

Kontrola przedsiębiorcy a PIP – część 2

Artykuł stanowi kontynuację części pierwszej, dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) – pod kątem jej wpływu na kontrolę inspektora pracy.

Kontrola UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ściślej Prezes UOKiK, jest organem administracji państwowej, który podejmuje działania antymonopolowe oraz przeciwdziała praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W toku prowadzonych postępowań Prezes UOKiK może przeprowadzać kontr

Uprawnienia inspektorów kontroli skarbowej

Autor omawia podstawowe uprawnienia, jakie przysługują inspektorom i pracownikom organów kontroli skarbowej w związku z wykonywaniem przez te osoby czynności kontroli skarbowej.

Maksymalny czas trwania kontroli podatkowej

Przedsiębiorcy narzekają na częste i długie kontrole, ale najczęściej nie z powodu wykrytych nieprawidłowości i ich konsekwencji, lecz dezorganizacji pracy. Problem szczególnie dotyka małych przedsiębiorców, którzy nie posiadają w strukturach swoich firm wyspecjalizowanych działów od
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »