Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola alkoholowa kierowcy w czasie wolnym

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 04.12.2015

Firma ma siedzibę w Polsce. Pracujemy tylko za granicą. Przewóz osób z Danii do Włoch. 29 godzin w autobusie, 3 godziny sprzątania, a na koniec miła niespodzianka – przyleciała do Włoch pani z biura z Polski i 3 godziny po skończeniu pracy, 20 godzin przed jej rozpoczęciem, daje nam alkomat do dmuchania. Miała prawo? Pani kontrolowała nas w mieszkaniu wynajętym przez firmę, ale piwo piliśmy przed przyjściem do mieszkania. To był mój wolny czas.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej opinii pani, o której Pan wspomina, nie miała powodów poddać Panów kontroli, a w każdym razie Panowie nie musieli się poddać tej kontroli.

 

Jak ogólnie wiadomo, spożywanie alkoholu w czasie pracy czy też wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu, jest wykroczeniem przeciwko regulaminowi pracy, obowiązkom pracownika i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest podstawą do ukarania pracownika

 

„Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

1) karę upomnienia,

2) karę nagany.

 

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną”.

 

Przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co oznacza, iż pracownik „stawia się do pracy” lub „spożywa w czasie pracy” – czyli czym jest czas pracy.

 

Odpowiedzi należy szukać w art. 22 § 1 Kodeksu pracy który stanowi: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

 

Z przepisu tego wynika, iż czas pracy jest czasem wyznaczonym przez pracodawcę, w którym pracownik w ramach stosunku pracy pozostaje do pod kierownictwem pracodawcy, wykonuje powierzoną mu pracę we wskazanym przez niego miejscu.

 

Jeżeli Pan zakończył już prace, nie pozostawał Pan do dyspozycji pracodawcy, moment. w którym Pan wypił piwo, i moment, w którym Pani zmierzyła poziom alkoholu, nie był już Pana czasem pracy, a pracodawcy, że tak powiem, nic do tego, co Pan robi poza czasem pracy.

 

Ponieważ po spożyciu alkoholu przebywał Pan w mieszkaniu wynajętym przez pracodawcę, może on twierdzić, iż naruszył Pan regulamin, bo po spożyciu alkoholu przebywał Pan na terenie zakładu pracy. Piszę o tym, gdyż często regulamin pracy zawiera klauzulę typu: „zabrania się wstępu i przebywania pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu, jak również wnoszenia alkoholu na teren zakładu pracy oraz spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy zarówno w czasie pracy, jak i po godzinach pracy zakładu”.

 

Błędne byłoby utożsamianie wynajętego przez pracodawcę mieszkania dla kierowców z zakładem pracy.

 

Definicję terenu zakładu pracy możemy znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym w § 2 pkt 7a) czytamy, iż „przez »teren zakładu pracy« rozumie się przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy”.

 

Wynajęte przez pracodawcę mieszkanie niewątpliwe znajduję się w jego dyspozycji, nie służy ono jednak organizowaniu miejsca pracy dla kierowców, a jest miejscem wypoczynku po wykonanej pracy. Nie jest wiec terenem zakładu pracy, a tym samym zapisy regulaminu o zakazie przebywania na terenie zakładu pracy po spożyciu alkoholu nie mają tu zastosowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + dziewięć =

»Podobne materiały

Stan nieczynny nauczyciela a okres przedemerytalny

Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na pół roku przed nabyciem prawa do ochrony emerytalnej nabywa te prawa, jeśli 56. rok życia kończy na kilka dni przed zakończeniem stanu nieczynnego?  

Zmiana miejsca pracy

Miejscem pracy w mojej umowie o pracę jest Wrocław. Jakiś czas temu przeniesiono mnie do innego oddziału firmy, poza obszar Wrocławia. Nie zmieniono przy tym miejsca pracy w mojej umowie. Czy pracodawca nie powinien płacić mi diety za każdy dzień pracy w oddziale poza Wrocławiem? Gdy dawniej byłam w

Wiek przedemerytalny a przeniesienie do innego działu firmy

Pracuję w firmie, w której w znacznym stopniu zostanie ograniczona działalność mojego działu – w związku z tym niektóre osoby zostaną przeniesione do innego działu. Za rok będę mógł przejść na emeryturę. Czy pracodawca powinien wziąć pod uwagę ten fakt i pozostawić mnie na dotychczas
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »