Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrakt lekarza ze szpitalem a podatek liniowy

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 07.12.2019

Prowadzę działalność gospodarczą, gabinet lekarski, rozliczam się podatkiem liniowym. Jestem też na etacie w szpitalu. Od nowego roku w ramach gabinetu chcę zawrzeć kontrakt z moim obecnym pracodawcą czyli szpitalem. Czy będę mogła nadal rozliczać się podatkiem liniowym, czy coś się zmieni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontrakt lekarza ze szpitalem a podatek liniowy

Fot. Fotolia

19-procentowa liniową stawka podatku

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą wybierać jako sposób opodatkowania 19-procentową, liniową stawkę podatku. Możliwość wyboru jest jednak w niektórych przypadkach ograniczona, zaś dokonanie wyboru oznacza konieczność rezygnacji z większości sposobów obniżenia podatku. Dochodów opodatkowanych liniową stawką 19% nie łączy się z dochodami opodatkowanymi wg skali progresywnej (np. z dochodami z tytułu stosunku pracy) i dochodami z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który wybrał opodatkowanie liniową stawką 19%, a jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, oba źródła dochodów będzie rozliczać oddzielnie. W celu wyboru formy liniowej podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Ograniczenia w korzystaniu z podatku liniowego

Możliwość korzystania z opodatkowania w formie podatku liniowego jest jednak ograniczona: nie mogą z niej korzystać podatnicy, którzy z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną (np. spółki cywilnej), uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki, wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

Jeżeli podatnik, który wybrał liniowy sposób opodatkowania, uzyska taki przychód w trakcie roku, traci prawo do opodatkowania liniowego i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

 

Stanowi o tym bezpośrednio art. 9a ust. 3 ustawy PIT:

 

„Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) (uchylony),

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek”.

 

W świetle przedstawionego przez Panią stanu faktycznego niestety nie może skorzystać Pani z podatku dochodowego opłacanego według liniowej stawki 19%.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus X =

»Podobne materiały

Gabinet lekarski i kasa fiskalna

Prowadzę indywidualną praktykę lekarską (gabinet lekarski), mam kasę fiskalną. Pracuję też dla NZOZ – dokładnie w tym samym zawodzie (na umowę-zlecenie). Dawniej wystawiałam rachunek na NZOZ jako sprzedawca, nie miałam kasy fiskalnej. Nie wiem, czy obecnie do kopii faktury wystawionej przez NZ

 

Przejęcie kredytu a wartość mieszkania i podatek

Mój były partner przejmie kredyt, który zaciągnęłam na kupno mieszkania, a którego teraz nie mogę spłacać. Jaką wartość powinniśmy wpisać w akcie notarialnym, w którym będzie mowa o zbyciu udziałów? Czy można wpisać wartość początkową mieszkania, czy rynkową? Co z podatkiem? Umowa na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »