.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontakty z synem

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 25.07.2013

Kilka lat temu rozwiodłem się z żoną, sąd przyznał mi prawo do kontaktów z synem w weekendy i wakacje. Niestety była żona coraz bardziej utrudnia mi te kontakty. Niedawno przeprowadziła się za granicę i rozpoczęła tam nowe życie; zazwyczaj nie odbiera telefonu, więc nie mogę nawet porozmawiać z dzieckiem, a kiedy chciałem zabrać syna na wakacje, stwierdziła, że mają inne plany. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pańskiej sprawie należy zwrócić uwagę na art. 1135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.), zgodnie z którym sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 1972 r. (sygn. akt III CRN 281/72) dopuszczalność zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku rozwodowym uzależniona jest od łącznego spełniania dwóch przesłanek: dobra dziecka i zmiany okoliczności.

 

Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku zmiany rozstrzygnięcia dotyczącego kontaktów z synem. Muszą zaistnieć dwie przesłanki: po pierwsze dobro dziecka, po drugie zmiana okoliczności.

 

Sąd Okręgowy powierzając matce dziecka wykonywanie nad nim władzy rodzicielskiej, uznał, że małoletni może pozostawać pod opieką matki, która prowadzi normalny tryb życia. W tym czasie, jak wynika z treści Pana pytania, była żona w sposób istotny uniemożliwia Panu utrzymywanie prawidłowych kontaktów z synem. Matka dziecka zainteresowana jest tylko swoim życiem osobistym. Z jej zachowania można wywnioskować, że chciałaby wykreślić ojca z życia dziecka.

 

Nie ulega wątpliwości, że na braku porozumienia między Panem a matką dziecka najbardziej cierpi Państwa syn, czego matka zdaje się nie dostrzegać, próbując stworzyć mu nowe warunki dożycia z dala od naturalnego środowiska i bez kontaktu z ojcem. W mojej ocenie mając na uwadze zmianę centrum życiowego matki dziecka i przenosiny do innego kraju, nie ulega wątpliwości, że nastąpiła także zmiana okoliczności. Skoro obydwie przesłanki zostały spełnione, ma Pan pełne prawo do wystąpienia z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z synem.

 

Należy wskazać, że obecnie kwestia wykonywania kontaktów z dzieckiem jest już objęta dyspozycją przepisów art. 59815 – 59821 K.p.c. – Oddział 6. Regulacja ta weszła w życie w dniu 13 sierpnia 2011 r., w wyniku nowelizacji K.p.c. ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 854) zwaną dalej ustawą nowelizującą. Nowelizacja wyłączała kwestię wykonywania kontaktów z dzieckiem spod przepisów art. 1051 i nast. K.p.c. Przepisy art. 59815 i następne K.p.c. wyczerpująco regulują kontakty pomiędzy dziećmi a rodzicami. Z art. 2 ustawy nowelizującej wynika, że przepisy ustawy stosuje się do wniosków złożonych po dniu jej wejścia w życie.

 

Jeżeli osoba, pod której pieczą pozostaje dziecko, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności.

W Pańskiej sprawie istotny jest fakt, że jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 § 2 pkt 1.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych (tj. wniosków o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów, wniosków o ukaranie grzywną w związku z nierespektowaniem orzeczenia sądu ustalającego sposób kontaktów małoletniego syna z ojcem), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »