Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontakty z dzieckiem – zmiany w przepisach, które weszły w życie 13 czerwca 2009 r.

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.06.2009

W artykule tym omówiona została ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie kontaktów z dzieckiem.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kontakty między rodzicami a dziećmi są niezależne od władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy nawet jej pozbawienie nie jest równoznaczne z pozbawieniem takiego rodzica kontaktów z dzieckiem, mimo że powyższe nie wynika wprost z dotychczasowego brzmienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Ten stan prawny uległ zmianie z dniem 13 czerwca 2009 r. z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

 

Na skutek nowelizacji do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w rozdziale II został dodany poddział III, w którym kompleksowo uregulowano kontakty z dzieckiem. Nowelizacja uznała wypracowaną przez doktrynę i orzecznictwo zasadę, iż kontakty rodziców z dzieckiem nie są atrybutem władzy rodzicielskiej.

 

Znowelizowany art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego daje temu wyraz. Zgodnie z tym przepisem utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Nowelizacja określa, na czym te kontakty mają polegać, a mianowicie na:

 

 • przebywaniu z dzieckiem (w grę wejdą odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu),
 • bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem,
 • utrzymywaniu korespondencji,
 • korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość (w tym ze środków komunikacji elektronicznej, a więc np. za pośrednictwem e-maila, Skype'a, Gadu-Gadu czy czatu).

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Powyższe sposoby realizacji kontaktów z dzieckiem są przykładowe, tym samym w grę mogę wejść i inne formy utrzymywania takiej łączności.

 

Kontakty z dzieckiem najczęściej okazują się być problemem w przypadku, gdy rodzice żyją w rozłączeniu. W omawianej nowelizacji ustawodawca stanął na stanowisku, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców (czy to na skutek okoliczności faktycznych, czy też na mocy orzeczenia sądu, w którym tenże powierzył wykonywanie pieczy nad dzieckiem jednemu z nich), to rodzice – na drodze porozumienia – powinni określić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich. Dopiero w braku porozumienia o sposobie realizacji kontaktów z dzieckiem postanowi sąd, po odebraniu oświadczeń od rodziców, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

 

W celu ujednolicenia przepisów został zmieniony art. 58 § 1 K.r.io. W wyroku orzekającym rozwód, obok rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, będzie musiało się znaleźć rozstrzygnięcie o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd ma obowiązek uwzględnić w tej kwestii porozumienie rodziców, jeśli nie pozostaje ono w sprzeczności z dobrem dziecka.

 

Ograniczenie, czy też wyłączenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem – zgodnie z nowelizacją – jest możliwe, ale tylko na mocy decyzji sądu. Jeśli wymagać tego będzie dobro dziecka, sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Ograniczenie takie będzie mogło w szczególności polegać na:

 

 • zakazie spotykania się z dzieckiem,
 • zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
 • zakazie porozumiewania się na odległość.

 

Przesłanką orzeczenia zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem – w myśl nowelizacji – jest zagrożenie lub naruszenie dobra dziecka przez takie kontakty.

 

Sąd przy okazji orzekania w sprawach kontaktów z dzieckiem ma możliwość zobowiązania rodziców do zwrócenia się o pomoc do placówki zajmującej się rozwiązywaniem problemów rodzinnych, czy też zobowiązać ich do innego postępowania. Sąd może ustalić również sposób kontroli swoich zarządzeń.

 

Powyższe zasady dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem mają odpowiednie zastosowanie także do kontaktów rodzeństwa, dziadków, czy powinowatych w linii prostej, a także innych osób, pod warunkiem że sprawowały one pieczę nad dzieckiem przez dłuższy czas.

 

Sprzeciw może budzić zwrot „inne osoby”, gdyż w rzeczywistości trudno wyobrazić sobie, o jakie osoby może chodzić, a przez to może zagrażać dobru dziecka.

 

Rzeczowo właściwy w sprawach kontaktów z dzieckiem jest sąd opiekuńczy, którym jest sąd rejonowy wydział rodzinny. Miejscowo właściwym jest natomiast sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy jego miejsca pobytu. Jeśli w żaden powyższy sposób nie można ustalić właściwości miejscowej – sądem właściwym będzie sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

 

O ustaleniu, ograniczeniu czy zakazie kontaktów z dzieckiem sąd rozstrzyga w formie postanowienia. Przeprowadzenie rozprawy w powyższych sprawach jest obligatoryjne.

 

Co istotne, sąd opiekuńczy może w każdym czasie zmienić swoje rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeśli po przeprowadzeniu rozprawy ustali, że wymaga tego dobro dziecka. Stąd każdy z rodziców może wnioskować o zmianę obowiązującego postanowienia.

 

W celu wprowadzenia powyższych regulacji w życie ustawodawca dodał do Kodeksu postępowania cywilnego art. 5821, w którym pozostawił sądowi do dyspozycji środki służące wykonaniu stosownego rozstrzygnięcia.

 

Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności:

 

 • zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu,
 • zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach;
 • odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.Stan prawny obowiązujący na dzień 22.06.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »