Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontakty handlowe z partnerem ze Szwajcarii

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 24.05.2012

Od pewnego czasu mamy kontakty handlowe ze szwajcarskim partnerem. Co jakiś czas dostajemy premię na podstawie faktury marketingowej. Problemem jest ustalenie właściwej stawki VAT. Zasugerowano nam zerowe obciążenie. Czy w przypadku takich kontaktów handlowych stawka 0% jest właściwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana opisu wnioskuję, że prawdopodobnie mamy tu do czynienia z jakiegoś rodzaju usługą marketingową w kontaktach handlowych.

 

W tej sytuacji do ustalenia miejsca opodatkowania podatkiem VAT będzie miał zastosowanie art. 28b w powiązaniu z art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

 

Zgodnie z zapisami art. 28b zasadą ogólną jest, że miejscem świadczenia usług (w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika) jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (z pewnymi zastrzeżeniami). W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej (np. filii, oddziału), miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Definicja podatnika natomiast dla potrzeb tego artykułu sformułowana została w art. 28a, zgodnie z którym „ilekroć w odniesieniu do ustalenia miejsca świadczenia usług jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

 

  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej”.

 

Dodatkowo za podatnika (ale wyłącznie w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług) uważa się podmiot, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług.

 

Ponieważ opisane przez Pana usługi nie są wymienione jako objęte szczególnymi zasadami ustalania miejsca ich wykonywania – należy założyć, że podlegają pod ogólne zasady opodatkowania. W tej sytuacji stanowią obrót niepodlegający opodatkowaniu w Polsce – mogą być natomiast opodatkowane podatkiem od wartości dodanej na terenie Szwajcarii. Właściwą do zastosowania stawką VAT będzie stawka „niepodlegające opodatkowaniu” (w skrócie npo). Efekt finansowy będzie tu podobny jak przy zastosowaniu stawki 0% (w Polsce nie powstanie zobowiązanie zapłaty podatku VAT). Na terenie Szwajcarii natomiast zastosowanie będą miały przepisy tam obowiązujące (z dużym prawdopodobieństwem mechanizm tzw. reverse charge – czyli rozliczenia podatku przez nabywcę). Na tyle, na ile jestem w stanie wnioskować z Pana opisu – takie rozwiązanie wydaje się być właściwe (prawdopodobnie również to miał na myśli kontrahent szwajcarski w kontaktach handlowych, wspominając o „zerowym” obciążeniu VAT).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus sześć =

»Podobne materiały

Umowa użyczenia - podatek od nieruchomości

Zgodnie z zawartą między właścicielem a stowarzyszeniem umową właściciel oddał stowarzyszeniu w (bezpłatne) użyczenie obiekt, na działalność określoną w umowie. Stowarzyszenie ponosi związane z obiektem koszty dostawy energii elektrycznej, wody i ciepła, wywozu nieczystości, używanie telefonów i inn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »