.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kontakt z wnukami - wyegzekwowanie ustaleń

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.02.2021 • Zaktualizowane: 10.02.2021

Po zmarłym synu mamy dwoje wnucząt. Podpisaliśmy umowę z synową, że będziemy wnuki zabierać do nas na dwa weekendy w miesiącu. Ona jednak chce tę umowę unieważnić i pozwalać dzieciom tylko raz w miesiącu z nami się widywać. Czy i jak możemy egzekwować wcześniejsze ustalenia dotyczące kontaktu z wnukami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontakt z wnukami - wyegzekwowanie ustaleń

Pisemne ustalenia dotyczące kontaktów z wnukami

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż umowa zawarta między Państwem, jako iż nie została zatwierdzona przez sąd, nie może być egzekwowana przez komornika. W chwili obecnej może ona jedynie służyć jako argument do wniesienia do sądu wniosku o uregulowanie kontaktów. Bez wątpienia wynika z niej bowiem, że wcześniej była po stronie matki dzieci wola oddawania Państwu dzieci na spotkania, co w chwili obecnej ulega zmianie. Z tych powodów należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt III CZP 42/88, w którego tezie wskazano, iż dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu uchwały:

 

„W warunkach społecznych naszego kraju duże znaczenie przywiązuje się do rodzin wielopokoleniowych, wynika to zarówno z tradycji rodzinnych, jak i ze względu na szczególną rolę dziadków w faktycznym wykonaniu pieczy nad małoletnimi wnukami. Dlatego utrzymanie styczności pomiędzy członkami rodziny trzypokoleniowej w warunkach bezkonfliktowych jest czymś jak najbardziej normalnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki osobiste wynikające z pokrewieństwa tylko pomiędzy rodzicami i dziećmi. Okoliczność, iż ustawodawca pozostawia poza unormowaniem zarówno prawo dziecka do osobistej styczności z rodzicami, czy też z innymi krewnymi, i odwrotnie, gdy chodzi o styczność innych jego krewnych z dzieckiem, nie oznacza niedopuszczalności uregulowania utrzymywania takich kontaktów. Ustawa pozostawia powyższe prawo poza regulacją (…). Sytuacja przedstawia się odmiennie, gdy pomiędzy krewnymi istnieje ścisła więź i utrzymywanie osobistej styczności związki te pogłębia oraz wpływa korzystnie na prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka”.

 

W dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy wskazuje, iż „rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko”. Oczywistym jest, iż z uwagi na śmierć syna kontakt dzieci z jego rodzicami, tj. Państwem, jest wręcz konieczny, dla zachowania więzi rodzinnych, jakich dzieci potrzebują.

Uregulowanie kontaktów z dziećmi przez sąd

Uchwała Sądu Najwyższego, mimo iż pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat, zachowuje swą aktualność. Mając na uwadze powyższe, w chwili obecnej zasadne jest złożenie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka (miejsce zamieszkania opiekuna prawnego) wniosku o uregulowania prawa dziadków do kontaktu z wnukiem. W treści żądania konieczne jest wskazanie na czym owo prawo kontaktów miałoby polegać. Z treści Pani pytania wynika, iż wolą Pani jest zabierania dziecka na noc do swojego domu. Powyższe może znaleźć uzasadnienie tylko w sytuacji, kiedy pozwolą na to okoliczności fizjologiczne i biologiczne. Nie można bowiem sobie wyobrazić sytuacji, że dziecko pozostaje u Państwa na noc, w momencie kiedy winno być karmione piersią. Powyższe jako przypadek skrajny ma na celu zobrazowanie okoliczności, którymi sąd będzie kierował się, rozstrzygając tego rodzaju sprawę. W chwili obecnej sąd opiekuńczy będzie miał na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, a nie dobro Państwa jako dziadków, bowiem zasada dobra dziecka jest zasadą naczelną we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, iż wniosek może znaleźć uwzględnienie w oczach sądu. Istotne znaczenia dla tego rodzaju sprawy będą miały przede wszystkim okoliczności faktyczne dotyczące dzieci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl