.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konta bankowe zmarłej dziewczyny

Mój brat mieszkał od kilku lat ze swoją dziewczyną, tydzień temu ona zmarła tragicznie. On zajmował się domem, ona – finansami. Mieli wspólne konta, ale brat nie jest pewien, w jakich bankach – dokumenty uległy zniszczeniu. Brat nie ma upoważnień do banków. Czy ma szansę na przejęcie środków zgromadzonych na kontach zmarłej, skoro mieszkali razem, mieli jedno gospodarstwo domowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pański brat nie ma większych możliwości na uzyskanie środków znajdujących się na rachunkach bankowych jego nieżyjącej partnerki.

 

Abstrahując od teoretycznych dywagacji, czy środki złożone na rachunku bankowym stanowią własność posiadacza rachunku, czy też stanowią własność banku i dają jego posiadaczowi roszczenie do banku o ich wypłatę, w momencie śmierci posiadacza to prawo własności do środków czy też roszczenie o ich wypłatę przechodzi na spadkobierców zmarłego.

 

Pański brat, jeżeli nie został w testamencie ustanowiony spadkobiercą swojej zmarłej partnerki, nie będzie mógł się przed bankiem wylegitymować postanowieniem sądowym o nabyciu spadku i bank nie wypłaci mu środków zgromadzonych na rachunku.

 

Co więcej, bank do momentu przedłożenia postanowienia o nabyciu spadku po partnerce nie udzieli również Pańskiemu bratu informacji, czy zmarła koleżanka była posiadaczem rachunku (oraz o wysokości zdeponowanych na rachunku środków) w tym banku, zasłaniając się tajemnicą bankową

 

Sposobem na uzyskanie informacji, czy w danym banku zostały przez zmarła zdeponowała środki pieniężne, jest zażądanie od banku zwrotu środków poniesionych w związku z kosztami pogrzebu.

 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego „w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku”.

 

Jeżeli Pański brat wyprawił swojej partnerce pogrzeb i posiada faktury, może zażądać od danego banku (jeżeli podejrzewa, że partnerka właśnie w nim zdeponowała środki finansowe) wypłaty kwoty wskazanej w fakturze. Jeżeli w banku są zdeponowane środki, bank je wypłaci, jeżeli nie zostały – bank poinformuje, że w związku z tym nie może wypłacić żądanej kwoty. W ten sposób brat dowie się jedynie, czy zmarła zdeponowała środki na rachunku w danym banku.

 

Pański brat teoretycznie może próbować wystąpić przeciwko spadkobiercom zmarłej dziewczyny z powództwem o ustalenie, iż na jej rachunku bankowym zostały zdeponowane jego pieniądze. Taka możliwość wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25.07.2001 r., sygn. akt I CKN 501/99, w którym stwierdził, że „osoba trzecia może żądać w pozwie przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego ustalenia jej własności środków pieniężnych na tym rachunku (art. 189 k.p.c. w związku z art. 140 k.c.)”.

 

Wytaczając powództwo, Pański brat musi się liczyć z tym, że to na nim ciążył będzie obowiązek udowodnienia, iż pieniądze zdeponowane na rachunku partnerki stanowiły jego własność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl