Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie przed sądem w sprawach konsumenckich

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 03.12.2007

W artykule znajdziemy kilka niezbędnych informacji i praktycznych wskazówek prawnych w zakresie postępowania przed sądem w sprawach konsumenckich. Kiedy warto poddać się jurysdykcji sądów powszechnych, kiedy zaś lepiej polubownych? Kogo poprosić o pomoc?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich generalnie nie różni się niczym od innych postępowań w sprawach cywilnych. Charakterystyczne jest to, że jedną ze stron sporu (powodem) zawsze jest konsument, a pozwanym – przedsiębiorca, zaś przedmiot sprawy stanowi szeroko pojęte „dobro konsumpcyjne”, czyli towar albo usługa – nabyte na użytek własny. Sporne kwestie powstają zazwyczaj w oparciu o niezałatwione reklamacje konsumenckie lub odmowę ich przyjęcia.

 

Na początku warto zaznaczyć, że ustawodawca stworzył swoisty „paralelizm procedury” rozstrzygania spraw, dając konsumentowi i przedsiębiorcy możliwość równoległego wyboru rozstrzygnięcia ich sporu przed:

 

  1. sądem powszechnym – takie postępowanie toczy się przed sadem cywilnym, zgodnie z regułami Kodeksu postępowania cywilnego. Najczęściej będą to jednak postępowania prowadzone w trybie uproszczonym z uwagi na brak złożoności i dość oczywisty stan faktyczny.
  2. sądem polubownym (arbitrażowym)– ten rodzaj postępowań wymaga zgody każdej ze stron postępowania na dobrowolne poddanie się takiej właśnie jurysdykcji.

 

Ad. 1 Zanim konsument zdecyduje się skierować sprawę do sądu powszechnego (najczęściej będzie to wydział grodzki sądu rejonowego, rzadziej sąd okręgowy), powinien zastanowić się, czy wyczerpał wszelkie możliwe formy załatwienia sprawy i zakończenia sporu. Realizując różne warianty zakończenia sprawy, powinien postępować tak, by zgromadzić „po drodze” do sądu wszelki materiał dowodowy świadczący o jego próbach ugodowego zakończenia sporu bez absorbowania sądu. Najkrócej rzecz ujmując: „Idę do sądu, bo nie mam już innego wyjścia.”– taki kontekst wnoszonego przez konsumenta powództwa stawia go w pozytywnym świetle przed organami rozstrzygającymi jego spór z kontrahentem.

 

Mimo uproszczonych procedur i gotowych druków formularzy pozwu i pism procesowych w postępowaniu uproszczonym, zazwyczaj konsument obawia się sam stawać w sądzie przeciw przedsiębiorcy. Dlatego powinien zgłosić sprawę do rzecznika konsumentów, organizacji konsumenckiej lub do prawnika, z prośbą o wytoczenie na jego rzecz powództwa lub przyłączenie się do toczącego się już procesu. Włączenie do sprawy prawnika, czy też rzecznika konsumentów pozwoli na lepsze zrozumienie pozycji procesowej i zwiększy szansę na ostateczną wygraną. Jednak nie wolno zapominać, że w odróżnieniu od najętego w sprawie prawnika, rzecznik czy przedstawiciel organizacji konsumenckiej przed sądem nie jest adwokatem konsumenta i działa zawsze od niego niezależnie.

 

Konsument, który chce, aby przed sądem była realizowana jego własna koncepcja i linia obrony, może zlecić zastępstwo procesowe, co też nie eliminuje z postępowania udziału rzecznika konsumentów.

 

Przy procedurze cywilnej w sądach powszechnych warto pamiętać, że większość spraw posiada klarowny stan faktyczny, a roszczenie opiera się na konkretnych dowodach z dokumentów (faktury, umowy, rachunki itp.), a więc będzie toczyła się w trybie uproszczonym. Warto w takich sytuacjach już w pozwie wnioskować o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności. Taki stan rzeczy skróci istotnie postępowanie, dając możliwość niezwłocznego oddania sprawy do egzekucji komorniczej po uprawomocnieniu się wyroku.

 

Ad.2. Warunkiem poddania się arbitrażowi jest zgoda każdego z uczestników sporu. Wyrok sądu polubownego jest wiążący, tak samo jak sądu powszechnego, jednak – aby stał się tytułem egzekucyjnym – klauzula wykonalności musi być nadana przez sąd powszechny.

 

Zdawałoby się, że ta niedogodność istotnie podnosi koszty postępowania i wydłuża czas realizacji zasądzonego świadczenia. Wszystko jednak zależy od wielu złożonych czynników warunkujących tok postępowania. Przede wszystkim jednak od miejsca (duże miasto – dłuższy okres oczekiwania na rozstrzygnięcie przez sąd powszechny) i od wartości przedmiotu sporu (może się okazać, że koszty postępowania – zwłaszcza w razie przegranej – będą dla konsumenta dość dotkliwe). Wówczas wygodniej i bezpieczniej jest zabiegać o rozstrzygniecie sporu przez arbitraż.

 

Należy pamiętać, iż sądy polubowne funkcjonują przy oddziałach i delegaturach Inspekcji Handlowej (IH), oprócz tego istnieją również arbitraże branżowe np. ubezpieczeń, telekomunikacji czy bankowości, co powoduje wyłączenie tego typu spraw z gestii sadów polubownych przy IH.

 

Warto podkreślić, że jest to tani i dobry sposób załatwienia sprawy. Do ostatecznego rozstrzygnięcia dochodzi zazwyczaj w ciągu 1-2 miesięcy. Termin rozpatrywania spraw kończących się ugodą nie przekracza zwykle 14 dni, a przy wyrokowaniu w sprawie spornej jest to najczęściej nie więcej niż 2 miesiące. Samo wniesienie sprawy do sądu jest bezpłatne, istotną barierą jest jednak zgoda przedsiębiorcy. Z danych IH wynika, że 36% przedsiębiorców nie godzi się na arbitraż. Dlatego istnieje projekt stworzenia w prawie domniemania zgody przedsiębiorcy. Aktualnie przy IH funkcjonuje 31 sadów polubownych. Niestety o ich istnieniu nie wie aż 76% społeczeństwa, mimo iż funkcjonują już od ponad 16 lat!


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.12.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VII =

 

»Podobne materiały

Zadośćuczynienie pieniężne za szkody wyrządzone przy leczeniu

Artykuł omawia problematykę zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przy leczeniu.

 

Regres ubezpieczeniowy (typowy) wobec sprawcy szkody

Artykuł omawia kwestię typowego (właściwego) regresu ubezpieczyciela wobec sprawcy szkody o zwrot kwoty wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – część 2

Artykuł omawia kwestię zadośćuczynienia za śmierć osoby na podstawie art. 446 Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji tego artykułu poprzez wprowadzenie instytucji zadośćuczynienia na rzecz członków rodziny zmarłego, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2008 r.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »