Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje zakupu fikcyjnych faktur

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 04.01.2011

W 2005 r. kupiłem dwie fikcyjne faktury. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przeciw firmie sprzedającej te rachunki. Mam zostać przesłuchany jako świadek. Jaka jest kwalifikacja takiego czynu i jakiej kary mogę się spodziewać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pytaniu podaje Pan, że zakupił Pan kilka fikcyjnych faktur. Fikcyjne faktury to takie, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, ale zostały wystawione wyłącznie w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

 

Fikcyjna faktura ma na celu uwiarygodnienie wobec kontroli podatkowej faktu nabycia towaru lub usługi oraz poniesionego wydatku. Zazwyczaj pochodzi bowiem od podmiotu, który jest podatnikiem zarejestrowanym i rozliczającym się z podatków. Taka faktura nie może jednak wywoływać zamierzonych przez podatnika skutków podatkowych.

 

Ponadto wystawienie takiej faktury, a także posługiwanie się nią stanowi przestępstwo oszustwa podatkowego. Takie działanie zmierza bowiem do zmniejszenia kwoty podatku należnego przez zwiększenie kwoty podatku naliczonego o wartość VAT wskazanego na fikcyjnych fakturach.

 

Przez pozyskanie fikcyjnych lub nierzetelnych faktur zakupu towarów lub usług podatnik otrzymuje dodatkową, „fikcyjną” wartość naliczonego podatku VAT. To zaś może doprowadzić do wywołania dwóch odrębnych skutków: bezprawnego obniżenia obciążeń podatkowych w podatku VAT i uzyskania zwrotu „nadwyżki” wartości podatku naliczonego. Ten drugi efekt jest oczywiście możliwy tylko w sytuacji, gdy podatnik wykaże „nadwyżkę” naliczonego podatku VAT nad wartością podatku należnego i wystąpi o zwrot tego podatku. Oba te skutki są możliwe do osiągnięcia przez złożenie miesięcznej deklaracji podatkowej w podatku od towarów i usług. W takim więc przypadku jednym czynem zostaną naruszone odpowiednie przepisy z art. 56 i art. 76 Kodeksu karnego skarbowego (w skrócie K.k.s.).

 

Zgodnie z art.56 K.k.s.:

 

§ 1. „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Z kolei zgodnie z art. 76 K.k.s.:

 

§ 1. „Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 2. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

§ 3. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Na koniec pragnę zauważyć, że ustalenie, iż faktura jest fikcyjna, wymaga wykazania, że nie doszło do transakcji, którą faktura ta dokumentuje, zaś ciężar dowodu w tym zakresie jest po stronie organu podatkowego. Zadanie to często nie jest łatwe, gdyż w trakcie kontroli, która jest prowadzona już jakiś czas po transakcji, źródła dowodowe, które potwierdzałyby jej fikcyjność, są niemożliwe do zdobycia. Jednocześnie sam fakt, że kontrahent, który wystawił fakturę, nie wykazał jej dla potrzeb własnego rozliczenia lub nie zapłacił od tej transakcji podatku, nie jest wystarczający, aby zakwestionować odliczenie lub koszt u nabywcy faktury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus zero =

»Podobne materiały

Fikcyjne małżeństwo z Tunezyjczykiem

Mieszkam na stałe w Belgii. Dwa lata temu przyjechała do mnie znajoma, która dostała ofertę zawarcia fikcyjnego małżeństwa z obywatelem Tunezji. Po zawarciu związku Tunezyjczyk osiedlił się na terenie Unii Europejskiej, a znajoma wróciła do Polski. Nie zgłosiła małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »