.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania na zasadzie ryczałtu

Autor: Artur Nowak

W 2008 r. płaciłam podatek na zasadzie ryczałtu od przychodów z najmu mieszkania. Umowa najmu wygasła pod koniec 2008 r. Nie złożyłam w terminie pisma, że rezygnuję z opodatkowania najmu na zasadzie ryczałtu. W zeszłym roku założyłam firmę i podpisałam nową umowę z innym najemcą, ale już jako podmiot gospodarczy (podatek według skali). Niedawno urząd skarbowy wezwał mnie do zrobienia korekty PIT-36 i wystawienia PIT-28 oraz do zapłaty podatku i odsetek. Ale skoro umowa najmu z podatkiem na zasadzie ryczałtu już wygasła, to PIT-28 moim zdaniem powinnam wystawić z zerowymi dochodami. Jakie mogą być inne konsekwencje niezłożenia przeze mnie w terminie oświadczenia o wygaśnięciu umowy najmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania na zasadzie ryczałtu

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok

 

Moim zdaniem organ podatkowy, w świetle postanowień ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie ma racji, twierdząc o konieczności korekty zeznań podatkowych.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 tejże ustawy „pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

 

„W przypadku osiągania przychodów z najmu przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio” (art. 9 ust. 4 ustawy).

Zakończenie osiągania przychodów z najmu i rejestracja działalności gospodarczej

Z przepisów tych jasno i wyraźnie wynika, iż wybór formy opodatkowania do 20 stycznia danego roku kalendarzowego dotyczy tylko i wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują osiąganie przychodów z najmu. Tymczasem w Pani przypadku mamy do czynienia z ustaniem osiągania tych przychodów pod koniec 2008 r. w związku z wygaśnięciem umowy najmu. De facto nastąpiło zakończenie osiągania przychodów ze źródła, jakim jest najem.

 

Dalszy tok Pani postępowania był jak najbardziej słuszny. Zarejestrowała Pani działalność gospodarczą, w której ramach rozliczane są przychody z tytułu wynajmu nieruchomości. Nie są to jednak przychody z najmu, lecz przychody firmy (z działalności gospodarczej). W tym przypadku nie było konieczności składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, bowiem zasady ogólne rozliczania dochodu z działalności gospodarczej są podstawową formą rozliczeń.

 

Pracownik urzędu skarbowego miałby rację, gdyby Pani kontynuowała najem nieruchomości i chciała od nowego roku (tj. od 2009) rozliczać te przychody na zasadach ogólnych (tj. z odliczaniem kosztów). Wówczas rzeczywiście musiałaby Pani złożyć oświadczenie do 20 stycznia 2009 r.

 

Moim zdaniem powinna Pani wyjaśnić tę kwestię w urzędzie skarbowym, a w ostateczności czekać na jakąś pisemną reakcję ze strony urzędu, tak by móc w dalszej kolejności złożyć środek odwoławczy.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 9 =

28.01.2019

No i jak się sprawa zakończyła? Czy ktoś odpowie co się stało z niezgłoszeniem do US informacji o zaprzestaniu najmu prywatnego uu tej Pani? .
To, że umowa z jednym najemcą się skończyła nie oznacza, że nie chcemy w przyszłości wynająć nowemu najemcy.
Co roku składamy Pit28 , nawet pit zerowy do momentu poinformowania US o chęci zaprzestania najmu. Mamy na to czas do 20 stycznia bo jak nie to za bierzący rok również będziemy musieli złożyć pit 0.

Remigiusz

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl