.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niepłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przy zatrudnieniu na etat i prowadzeniu firmy

Pracuję na etat na umowę o pracę i mam firmę od kilku lat. Byłem przekonany, że nie muszę opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaciłem ją kilka razy, a potem zaprzestałem. Teraz ZUS wszczął postępowanie w mojej sprawie. Co mi grozi i jak się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa nie jest prosta. Niestety. Jeśli był Pan zobowiązany wyłącznie do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie ma Pan szans na skorzystanie z ustawy abolicyjnej dotyczącej składek za lata 1999–2009. Zaległe składki na NFZ, Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie mogą zostać umorzone, jeśli nie towarzyszy im umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne za ten sam okres.

 

Należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2004 r. ulegały przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym składka stała się wymagalna. Jeżeli termin ten został przerwany, to termin przedawnienia ulegał wydłużeniu do 10 lat, licząc od dnia wymagalności składki.

 

Być może są składki, które uległy przedawnieniu na 30 czerwca 2004 roku. Są to składki wymagalne do 30 czerwca 1999 r. (ale to niewiele Panu daje) Wszystkie pozostałe przedawniały się z upływem lat 10.

 

Ale część składek uległa już przedawnieniu. W każdym razie, z okresu dawniejszego niż ostatnie 10 lat, NFZ nie ściągnie Panu składek. Obecnie może Pan wnioskować o ich umorzenie.

 

Do składek na NFZ ubezpieczenie zdrowotne zastosowanie mają odpowiednio przepisy odnoszące się do składek na ubezpieczenia społeczne. I tak, z treści art. 28 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż należności z tytułu składek mogą być przez ZUS umorzone w całości lub w części w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Przy czym należności z tytułu składek ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności (art. 28 ust. 3a tej ustawy).

 

W art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), odpowiedniku art. 28 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy z dnia 6 lutego 1997 r., przewidziano, że składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają ściągnięciu na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Szczegółowe zasady umarzania przez ZUS należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami tych składek (czyli np. osób prowadzących działalność gospodarczą) zostały określone w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1365). Z jego przepisów wynika, iż ZUS może umorzyć należności z tytułu składek (w tym również z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne), jeżeli zalegający z ich opłatą wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności. Natomiast spłata zaległości przykładowo pozbawiłaby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

 

Według wcześniejszych przepisów jeden tytuł ubezpieczenia wystarczał w zakresie składek (na NFZ). Od 1998 roku (wejście w życie w 1999 r.) osoby prowadzące działalność gospodarczą, pozostające w stosunku pracy, musiały opłacać jedynie składkę zdrowotną, bez względu na osiągany dochód.

 

Może Pan też starać się chociaż o rozłożenie należności na raty.

 

Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

 

Harmonogram spłaty zadłużenia, określający m.in. liczbę rat, uzależniony jest od możliwości płatniczych zobowiązanego, czyli środków, jakie może on przeznaczyć na spłatę zobowiązań w ramach udzielonej ulgi. Spłata należności z tytułu składek ma na celu umożliwienie: w przypadku osób nieprowadzących już działalności gospodarczej – zachowanie odpowiedniego poziomu egzystencji, w przypadku płatników prowadzących aktualnie działalność – dalsze funkcjonowanie na rynku, bez obaw o wystąpienie nieodwracalnych skutków prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Najlepiej podpisać w tym celu ugodę. To zablokuje pędzące odsetki.

 

Proszę zebrać dowody na dotychczasowe wpłaty, w pozostałym zakresie niestety nie uniknie Pan zapłaty, chyba że przychylą się do Pana wniosku o umorzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl