Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje karne opublikowania filmu z nagą osobą bez jej zgody

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.05.2016

Jakie konsekwencje może ponieść osoba, która kilkakrotne umieszczała na stronach internetowych film, na którym ktoś jest nago – oczywiście bez zgody tej nagiej osoby? Dodam, że ten, kto to zrobił, wykorzystał fakt, że osoba naga była w momencie kręcenia materiału pod wpływem alkoholu, jednak nigdy nie wyraziła zgody na ujawnienie filmu. Jakie kroki można przedsięwziąć w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Nagrywający, kręcąc film, nie uzyskał zgody osoby nagrywanej ani na nagranie, ani na rozpowszechnianie nagrania.

 

Zacznijmy od tego, że ze względu na osobę nagrywaną istotna jest tu treść art. 191a K.k., zgodnie z którym – kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Proszę zwrócić uwagę, na ostatnie zdanie. Nagranie oraz rozpowszechnianie, o którym mowa w przepisie owszem jest czynem karalnym, ale elementem koniecznym do zainicjowania wszczęcia postępowania jest wniosek. Innymi słowy osoba nagrana musiałaby złożyć wniosek o ściganie autora nagrania. W mojej ocenie najistotniejsze jest w chwili obecnej złożenie wniosku o ściganie. Wniosek o ściganie może być złożony ustnie do protokołu lub pisemnie na komendzie (komisariacie policji lub w prokuraturze). Moim zdaniem zasadne jest złożenie takiego wniosku w formie pisemnej, bowiem zawsze można wówczas opisać całą sytuację z najmniejszymi szczegółami, co podczas składania zawiadomienia ustnie do protokołu bywa bardzo często pominięte.

 

Jak podkreśla się w literaturze, „należy jednak zauważyć, iż w przypadku rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej w grę może wchodzić zarówno sytuacja, gdy określone nagranie zostało dokonane przy użyciu przemocy, groźby lub podstępu, jak i wtedy, gdy utrwalenie zostało dokonane za zgodą ofiary, która jednak nie wyraziła następnie zgody na rozpowszechnianie takiego materiału.”*

 

Innymi słowy nawet gdyby osoba nagrywana wyrażała zgodę na utrwalanie jej nagiego wizerunku, w chwili obecnej nie ma żadnego znaczenia, albowiem odpowiedzialność karna wymaga samego rozpowszechniania takiego wizerunku, chociażby jego utrwalenie nastąpiło bez przemocy groźby (za zgodą osoby nagiej). Rozpowszechnianie, aby było karalne, musi być czynione bez zgody nagiej osoby.

 

W mojej ocenie przesłanki z art. 191a § 1 K.k. zostały spełnione, a to z kolei powoduje, że autor nagrania musi się liczyć się z odpowiedzialnością karną. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

 

* Marek Mozgawa, Komentarz do art. 191a Kodeksu karnego. 2013.01.01

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki