Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje jazdy po alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.02.2014

Jadąc samochodem osobowym, zostałam zatrzymana do kontroli, która wykazała, że mam 0,35 mg/l alkoholu we krwi. Było to około 8 rano, poprzedniego dnia ok. 23 wypiłam trochę alkoholu, ale czułam się dobrze. Zatrzymano mi prawo jazdy kategorii A i B. Jakie mogą być konsekwencje jazdy po alkoholu? Chciałabym poddać się dobrowolnie karze. Prawo jazdy jest mi niezbędne, aby pracować; w pracy mam świetną opinię, nigdy wcześniej nie miałam problemów z prawem. Ponadto muszę wozić chore dziecko do lekarza i na rehabilitację. Czy to mogą być argumenty przemawiające na moją korzyść?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (zwanego dalej K.k.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz Kodeksu postępowania karnego (zwanego dalej K.p.k.).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że czyn którego się Pani dopuściła, jest przestępstwem i opisany jest w art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z jego treścią: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny orzekany jest natomiast na podstawie art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że nie ma wątpliwości co do tego, że dopuściła się Pani czynu, o którym mowa w art. 178a § 1 K.k. (czyli jazdy po alkoholu), i w konsekwencji sąd ma obowiązek (nie mylić z uprawnieniem) orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zauważyć, że zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, że orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r. (sygn. akt III KK 437/06): „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 K.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 K.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

W treści pytania wskazuje Pani, że zatrzymanie nastąpiło w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego, do którego potrzebna jest kategoria B. Wskazuje Pani, że Pani zamiarem jest skorzystanie z instytucji opisanej w art. 335 K.p.k. Pragnę jednak podkreślić, iż nawet gdyby orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ograniczyło się do kategorii A – z pominięciem kategorii B, co jest w zasadzie niespotykane (jednak nie niemożliwe), to należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy o kierujących pojazdami.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami prawo jazdy nie może być wydane osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A. Innymi słowy, nawet wówczas, gdyby udało się Pani wywalczyć ograniczenie środka karnego do kategorii A, to i tak starosta właściwy dla Pani miejsca zamieszkania odmówi wydania prawa jazdy kategorii B. Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Jedyną szansą na uniknięcie konsekwencji jazdy po alkoholu jest dla Pani podjęcie próby walki o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że szansa na takie rozstrzygniecie jest bardzo niewielka, a sądy bardzo rzadko korzystają z takiej możliwości. Na Pani niekorzyść stanowi fakt, że w chwili zatrzymania miała Pani 0,35 mg na 1 dm3, a to w przeliczeniu na promile w zaokrągleniu wynosi około 0,74‰. Czyn karalny zaczyna się od 0,5‰. Innymi słowy przekroczyła Pani dopuszczalną normę (jeżeli chodzi o przestępstwo) o 0,24‰. Powyższe świadczy zatem o tym, że przekroczenie nie było minimalne. W chwili obecnej nie pozostaje jednak Pani nic innego, jak podjęcie walki o takie rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie.

 

Należy jednak wskazać, że warunkowe umorzenie postępowania karnego wcale nie musi uchronić Pani przed środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznych. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, że „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine K.k. jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 K.k. i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”. Innymi słowy, to od ustaleń sądu zależy, czy orzeczony będzie wobec Pani środek karny, o którym mowa powyżej.

 

Wskazane powyżej orzeczenie daje możliwość korzystnego z punktu widzenia Pani interesu rozstrzygnięcia i uniknięcia orzeczenia zakazującego prowadzenie pojazdu mechanicznego. Zasadne jednak w chwili obecnej byłoby uzyskanie zaświadczeń od wszystkich instytucji, w których świadczy Pani pracę, potwierdzających Pani dotychczasowe zachowanie, uprzejmość i rozmiar świadczonej pomocy. Jeżeli świadczy Pani czyny społecznie, proszę także uzyskać stosowane zaświadczenia. Obowiązek dowożenia dziecka do lekarza także winien być udokumentowany.

 

Reasumując: Pani sytuacja jest zła, lecz nie beznadziejna. Aby zminimalizować konsekwencje jazdy po alkoholu, zasadne jest zatem uzyskanie wszystkich możliwych zaświadczeń w celu przedłożenia ich do akt sprawy. Nadto w czasie składania wyjaśnień powinna Pani wskazać, że w dniu, w którym została Pani zatrzymana, czuła się Pani dobrze i nie podejrzewała, że w wydychanym powietrzu może być jeszcze alkohol. W ten sposób będzie Pani wskazywać, że nie miała świadomości, iż w chwili kierowania pojazdu dopuściła się Pani czynu zabronionego. Innymi słowy – nie miała Pani zamiaru popełnienia przestępstwa. Podczas składania wyjaśnień należy w sposób dokładny opisać swoją sytuację życiową, aby późniejszy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania miał poparcie w składanych wyjaśnieniach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + dziewięć =

»Podobne materiały

Wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli kierowca w przeszłości popełnił podobne wykroczenie

Miesiąc temu rozbiłem samochód, prowadząc po pijanemu. W wydychanym powietrzu miałem 2 promile. Niestety już wcześniej miałem dwa razy zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu: raz na 9 miesięcy i raz na jeden rok. Minęło od tamtych spraw ponad 4 lata. W międzyczasie zdawałem p

 

Jazda motorem po alkoholu

Jadąc motocyklem, miałem robione badanie trzeźwości – niestety wynik to 0,29 promila, a po 15 min. już miałem 0,19 – czy poddać się dobrowolnie karze, czy jednak spróbować sprawę rozstrzygnąć w sądzie? Co grozi za jazdę motorem po alkoholu?

 

Jazda na skuterze po alkoholu

Kilka dni temu wracałem w nocy od kolegi (mieszka 400 m dalej) na skuterze. Nie załączyłem świateł, bo nie chciałem być zauważony. Miałem jednak pecha i zostałem zatrzymany do kontroli. Okazało się, że mam około 1 promila alkoholu we krwi. Obawiam się kary. Jeszcze się uczę (mam 20 lat), ale pracuję

 

Jazda po użyciu alkoholu

Kilka miesięcy temu drugi raz przyłapano mnie na jeździe po użyciu alkoholu. Drugi wyrok (bo już wcześniej byłem za to karany) skazuje mnie m.in. na pozbawienie wolności na pół roku, prośba o odroczenie została oddalona. Tymczasem jestem jedynym żywicielem rodziny (dwoje małych dzieci) i opiekuję si

 

Jak mogę zachować prawo jazdy?

Podczas kontroli rutynowej okazało się, że miałem 0,8 promila alkoholu we krwi, prowadziłem samochód osobowy. Jestem rolnikiem i utrzymuję rodzinę. Czy mam szansę zachować kategorię T, która jest mi konieczna do pracy? Nigdy wcześniej nie byłem karany, mam 0 punktów karnych.

 

Incydent z prowadzeniem samochodu po piwie

Podczas kontroli drogowej wynik badania alkomatem wykazał u mnie 0,17 i potem 0,12 mg/l alkoholu. Jak się bronić przed zabraniem prawa jazdy? Wiem, że wsiadłem za kierownicę po piwie, ale bez prawa jazdy stracę pracę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »