Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje zerwania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.09.2019

Podpisałem umowę na okres próbny z okresem wypowiedzenia 2-tygodniowym. Chciałbym zerwać umowę bez zachowania obowiązującego terminu wypowiedzenia – porozumienie stron nie jest możliwe. Jakie grożą mi konsekwencje prawne? Kara finansowa (jaka?)? Czy grozi inna kara typu wpisu do rejestru (bazy danych) – chodzi o to, czy kolejny potencjalny pracodawca będzie mógł uzyskać informację o tym zdarzeniu? Czy grozi pozew do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje zerwania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia

Fot. Fotolia

To, czy poniesie Pan jakąkolwiek odpowiedzialność, zależy jedynie od tego, czy rozwiąże Pan umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (choć wina ta nie jest uzasadniona), czy porzuci Pan pracę.

 

Zgodnie z art. 611 ustawy Kodeks pracy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Słowem – jeśli rozwiąże Pan umowę bez wypowiedzenia, wskazując winę pracodawcy, a wina ta nie zostanie potem wykazana w toku postępowania sądowego, będzie Pan zmuszony do zapłaty odszkodowania. Jeśli zaś po prostu porzuci Pan pracę (czy przestanie się w niej stawiać), pracodawca rozwiąże z Panem umowę z Pana winy w trybie tak zwanym dyscyplinarnym (co zostanie odnotowane w świadectwie pracy).

 

Jeśli pracodawca zwolni Pana dyscyplinarnie, wówczas będzie mógł dochodzić odszkodowania na mocy art. 119 i 122 Kodeksu pracy – wykazując, że poniósł szkodę z tego powodu, że przestał Pan świadczyć pracę z dnia na dzień.

 

W takim wypadku odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

Oznacza to, że jeśli pracodawca wykaże, że przez porzucenie przez Pana pracy poniósł szkodę – będzie Pan zmuszony (o ile sąd uzna rację pracodawcy) do naprawienia szkody w całości. W razie wniesienia przez pracodawcę pozwu do sądu możliwe będzie załatwienie sprawy polubownie – bez procesu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton