.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje za wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.10.2017

Dwa tygodnie temu moja żona doprowadziła do wypadku. W związku z tym, że uszczerbek na zdrowiu będzie wynosił ponad 7 dni, policja zatrzymała jej prawo jazdy. Wczoraj żona była w sądzie rejonowym zapytać o przebieg sprawy, jednak dostała informację, że żaden wniosek jeszcze nie wpłynął (policja powinna przekazać dokumenty w ciągu 7 dni?). Jesteśmy w kontakcie z rodziną poszkodowanego. W tej chwili lekarze mówią o 2 miesiącach leżenia i późniejszej rehabilitacji. Zależy nam na szybkim zamknięciu sprawy, żeby odzyskać prawo jazdy i umożliwić wypłatę odszkodowania z OC. Byliśmy również w szpitalu, z rozmowy wynika, że poszkodowany nie chce robić nam dodatkowych problemów i też widzi całą sprawę jako nieszczęśliwy wypadek. Jak można ruszyć sprawę do przodu i w jakim czasie można się spodziewać zwrotu prawa jazdy? Jakie konsekwencje grożą żonie w związku z tym wypadkiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje za wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu

Fot. Fotolia

W chwili obecnej, w mojej ocenie, Pana małżonka winna skierować do prokuratury pismo, w którym podniesie, iż nawet jeżeli przyjęta zostanie kwalifikacja prawna czynu z art. 177 § 1 Kodeksu karnego, to orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest fakultatywne, a nie obligatoryjne. Powyższe wynika wprost z treści art. 42, którego § 1 i 2 pozwolę sobie przywołać.

 

„§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy zachowanie Pana żony wskazuje, iż prowadzenie przez nią pojazdów zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, czy też był to nieszczęśliwy wypadek.

 

Z dosłanych dodatkowych materiałów wynika, że zdarzenie, którego uczestnikiem, a zarazem sprawcą była Pana żona, było splotem szeregu zbiegów okoliczności, a zatem nie działaniem zamierzonym lub bezmyślnym, lecz nieuwagą, która jednak w żaden sposób nie może wpływać na ocenę bezpieczeństwa prowadzenia przez małżonkę pojazdów. Inaczej bowiem bez sensu byłoby wprowadzanie do Kodeksu karnego przepisu art. 42 § 1.

 

Reasumując, by nie trzeba było kierować zażalenia do sądu na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy już teraz, na miejscu Pana żony skierowałbym do prokuratury pismo, w którym wezwałbym do niezatrzymywania prawa jazdy. Dobrze byłoby, gdyby małżonka uzyskała od pokrzywdzonego oświadczenie woli (lub członków jego rodziny), że pozostaje z nimi w kontakcie, troszczy się o pokrzywdzonego i w miarę możliwości pomaga w jego leczeniu. Takie oświadczenie na pewno byłoby pomocne i dałoby informację prokuraturze, że żona postępuje zgodnie z zasadami i etyką, a zdarzenie było jedynie przypadkiem.

 

Jeżeli chodzi o karę, to w mojej ocenie Pana żona winna się starać o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna, z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym „w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne”. Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenie postępowania.

 

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni, Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, s. 163). 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton