Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje za 0.3 mg alkoholu przy kontroli

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.02.2017

Mam 22 lata. Zostałam zatrzymana przez policję na kontrolę trzeźwości podczas prowadzenia samochodu. Alkomat wskazał mi 0,30 mg, następnie po 15 min 0,27 i za trzecim podejściem 0,16. Co mnie czeka na komendzie? Czy mogą mi zatrzymać prawo jazdy na ponad rok? Dodam, że nie byłam nigdy karana, nie miałam problemu z prawem, to mój pierwszy „wybryk”, do tego przyznałam się dobrowolnie, nie stawiałam oporu. Jestem osobą bezrobotną, ale i studiującą, dlatego też co weekend dojeżdżam samochodem na uczelnię, bo z miejscowości, gdzie mieszkam, jest kiepskie połączenie z miastem. Zależy mi bardzo na tym, abym nie musiała zdawać jeszcze raz egzaminu na prawo jazdy. Chciałabym się też dowiedzieć, co mogę zeznać, aby wpłynęło to na moją korzyść? Jaką grzywnę poniosę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje za 0.3 mg alkoholu przy kontroli

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż z dniem 18 maja 2015 r. wprowadzone zostały zmiany w przepisach kodeksu karnego. Zmiany niestety są na Pani niekorzyść. Bezsporne jest, iż dopuściła się Pani czynu z art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z nim „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

W chwili obecnej zakaz prowadzenia pojazdów obejmuje minimum 3 lata. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

 

Dodatkowo prócz środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1.

 

Niestety, ale zarówno w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, jak też w przypadku świadczenia pieniężnego, ustawodawca posługuje się sformułowaniem „sąd orzeka”, co z kolei powoduje, że sąd nie jest uprawniony do orzeczenia ww. środków, lecz jest do tego zobowiązany. Innymi słowy na sądzie spoczywa obowiązek orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata i orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5000 zł.

 

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki