.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje sprzedaży samochodu z podejrzanym przebiegiem

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 15.02.2021 • Zaktualizowane: 15.02.2021

W 2016 roku kupiłem samochód z przebiegiem około 85 000 km. Stan pojazdu był bardzo dobry jak na wiek i podany przebieg, wpisy w książce serwisowej na pierwszy rzut oka potwierdzały przebieg. Po ponad 3 latach zorientowałem się, że w CEPIK w roku 2014 samochód miał wpisany przebieg około 153 000 km, a w 2016 przebieg około 70 000 km. Próbowałem sprawdzić przebieg w serwisie producenta auta (było kupione w Polsce) – nie mieli zarchiwizowanych danych o serwisach i przebiegu. Serwisy, których pieczęcie widnieją w książce serwisowej, już nie istnieją. W rozmowie telefonicznej sprzedawca zapewnił mnie, że przebieg nie był zmieniany i że jest to prawdopodobnie błąd diagnosty przy wpisywaniu przebiegu do bazy danych. Co należy teraz zrobić, sprzedając samochód? Czy podanie numeru VIN, numeru rejestracyjnego i daty pierwszej rejestracji będzie wystarczające i nie będzie grozić zwrotem pojazdu? Czy muszę napisać w ogłoszeniu, że przebieg jest nieprawdziwy, chociaż nie jestem tego pewien? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje sprzedaży samochodu z podejrzanym przebiegiem

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedawanego produktu

Zgodnie z treścią art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”. Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie”.

 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Zatajenie podejrzeń dotyczących przebiegu

Z uwagi na powyższe, słusznie Pan zauważył iż w przypadku zatajenia niniejszej informacji przy sprzedaży, mógłby Pan zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i, jak wskazuje dalsze stanowisko doktryny, i orzecznictwa – niniejsze roszczenie byłoby zasadne. Mając bowiem na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r., „odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 KC) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564 KC)”.

 

Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności), nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. „Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1 KC)” (sygn. akt I ACA 820/12).

Informacja przed sprzedażą samochodu o podejrzanym przebiegu

Zgodnie natomiast z treścią art. 557 § 1 sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem SO w Zamościu o sygn. akt I Ca 282/13 „jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy”.

 

Jak Pan więc widzi, jedyną możliwością uwolnienia Pana od powyższej odpowiedzialności jest poinformowanie kupującego o niniejszej wadzie. Dlatego też, w przypadku chęci sprzedaży samochodu, oprócz informacji słownej i akceptacji niniejszego stanu przez kupującego, proponuję, aby podczas sprzedaży został np. sporządzony osobny protokół zdawczy, z wyszczególnionymi wadami pojazdu i jego historią szkód oraz historii związanych z przebieg i możliwością omyłkowego wprowadzenia danych. W myśl bowiem powyższego orzeczenia niniejszy dokument powinien być wystarczający, aby w przypadku ewentualnego sporu wykazać, iż dopełnił Pan obowiązku poinformowania kupującego o wadzie. Protokół powinien być przez Państwa oczywiście podpisany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton