.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje podatkowe wpłat od mamy które były jej oddawane

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.03.2017

Moja mama opiekowała się swoją chorą mamą i dlatego mieszkała w tym czasie na wsi. Nie miała kiedy jeździć do banku i z tego powodu co miesiąc wpłacała mi na konto 1500 zł, które ja wybierałam i przywoziłam jej, by mogła zrobić opłaty. Czy takie postępowanie naraża nas na jakieś konsekwencje podatkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jako że oddawała Pani mamie jej pieniądze, nie powstało przysporzenie majątkowe. Zdrowy rozsądek wskazywałby, że sytuacja taka nie może mieć konsekwencji podatkowych i nie został wypełniony żaden prawnopodatkowy stan faktyczny. Niestety rzeczywistość nie przystaje w pełni do tego twierdzenia i w razie np. kontroli podatkowej kontrolujący mogą się tu dopatrywać uchybień w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy słusznie? To jeszcze inna sprawa.

 

Zgodnie z art. 845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.; dalej „K.c.”) – teoretycznie możemy mieć tu do czynienia z depozytem nieprawidłowym. Jest to sytuacja, w której m.in. z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. W praktyce pod ww. normę klasyfikowany jest przez organy podatkowe taki stan faktyczny, w którym wpływają, bez tytułu prawnego, środki pieniężne na rachunek bankowy. Takie właśnie zdarzenie organy podatkowe klasyfikują jako depozyt nieprawidłowy. Podstawową konsekwencją podatkową powstania depozytu nieprawidłowego (czyli z prawnego punktu widzenia zaistnienie czynności cywilnoprawnej w postaci umowy depozytu nieprawidłowego) jest podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości tego depozytu (jest 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na złożenie deklaracji PCC). Podatek wzrasta do 20%, gdy przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego powoła się podatnik na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tych czynności nie zostanie do tej pory zapłacony.

 

Czy w Pani przypadku depozyt nieprawidłowy powstał? Z jednej strony depozyt powstaje, gdy przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi, a Pani dostała od mamy jasną dyspozycję, by pieniądze jej przekazywać. Z drugiej strony, właściciel rachunku bankowego, zgodnie z prawem bankowym może rozporządzać dowolnie środkami zgromadzonymi na rachunku. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. [sygn. II FSK 1722/10] rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. [sygn. III SA/Po 108/10], w skardze tej skonstatował sąd, iż przechowywanie cudzych środków pieniężnych na rachunku bankowym powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego.

 

Kolejne wątpliwości budzi sam wymóg przechowywania i ewentualnie czy ma znaczenie, jak długo środki pozostawały na rachunku bankowym? Problem ten jest nierozstrzygnięty tak w orzecznictwie jak i doktrynie.

 

Reasumując, istnieją przesłanki za uznaniem, że miał miejsce depozyt nieprawidłowy i że powstało z tego tytułu zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych, ale ze względu na nieprecyzyjne w tym zakresie przepisy można również argumentować, iż zdarzenie nie miało charakteru depozytu nieprawidłowego, bowiem miała Pani konkretne wytyczne, co zrobić ze środkami, a i samo przechowanie nie następowało.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »