.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje nie wskazania kierowcy ze zdjęcia z fotoradaru

Otrzymałem zdjęcie z fotoradaru na którym samochód prowadziła inna osoba. Na zdjęciu z fotoradaru widać mnie na miejscu pasażera i kierowcę (taksówkarza), który prowadził samochód. Nie znam danych tego kierowcy, to była usługa, ponieważ tej nocy nie mogłem prowadzić samochodu. Co mi grozi, jeżeli nie wskażę danych kierowcy? Dodam, że chodzi o samochód firmowy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje nie wskazania kierowcy ze zdjęcia z fotoradaru

Wskazanie kierowcy samochodu

Zgodnie z art. 96 Kodeksu wykroczeń:

 

„§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,

2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,

3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,

5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

– podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”.

 

Ustawa nie określa, że chodzi o wskazanie, komu powierzyło się pojazd, którego kierowca następnie dopuścił się jednego z czynów z § 1 pkt od 1 do 6. Chodzi o każdą sytuację, w której kierujący oświadcza, że to nie on był kierowcą.

Konsekwencje braku podania danych kierowcy po wykroczeniu

Zgodnie z art. 92a „kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny”. Pana pytanie jak rozumiem dotyczy tego czy wskazując, że na zdjęciu nie jest Pan a osoba trzecia, ale nie wskazując jej personaliów, naraża się Pan na odpowiedzialność z art. 96 § 3 kw. Otóż jeśli wskaże Pan, że nie był Pan prowadzącym pojazd, a jednocześnie nie wskaże danych prowadzącego podjazd, to tak – naraża się Pan na odpowiedzialność z art. 96 § 3.

 

Jeśli zatem Pan nie wskaże personaliów kierowcy, grozi Panu grzywna z art. 96 § 3 kw. To zaś może być dużo droższe. Decyzja należy więc do Pana.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl