Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje nieodbycia reszty kary

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.03.2017

W 2000 r. za art. 177 w związku z 178 K.k. zostałem skazany prawomocnym wyrokiem 4 lat pozbawienia wolności. Po odbyciu 1 roku pozbawienia wolności dostałem przerwę w otrzymaniu kary na czas nieokreślony ze względu na zły stan zdrowia. W 2011 r. nie stawiłem się do dalszej części odbywania kary. Kiedy następuje przedawnienie mojego wyroku mimo nieodbycia reszty kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Istotne dla Pana znaczenie ma przepis art. 103 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 103. § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

 

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,

3) 10 – w razie skazania na inną karę”.

 

W zaistniałej sytuacji w pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, kiedy uprawomocnił się wyrok, na mocy którego został Pan skazany. Co do zasady od tego dnia liczone jest bowiem 15 lat, po których upływie nie można wykonać kary pozbawienia wolności. W Pana przypadku doszło jednak do częściowego wykonania kary pozbawienia wolności, bowiem wskazuje Pan, iż wyszedł z zakładu karnego na leczenie.

 

Terminy przedawnienia mają charakter bezwzględny, tzn. nie ulegają one przerwie ani ze względów faktycznych, ani też prawnych, i oznacza to, że po ich upływie kara nie może być już wykonana.

 

„Wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1996 r., sygn. akt I KZP 11/96 zgodnie z którym »przedawnienie wykonania kary nie biegnie w czasie jej wykonywania (odbywania).« Pogląd powyższy akcentuje także literatura: »Trafne i wciąż aktualne jest stanowisko zaprezentowane przez SN w uchwale z dnia 18 lipca 1996 r., I KZP 11/96, OSNKW 1996, nr 9–10, poz. 53, stwierdzające, że przedawnienie wykonania kary nie biegnie w czasie jej wykonywania (odbywania)«” (M. Mozgawa, Komentarz do art. 103 Kodeksu karnego, 01.09.2014).

 

W mojej ocenie z uwagi na powyższe 15-letni termin winien być liczony od dnia opuszczenia przez Pana zakładu karnego celem zrealizowania przerwy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + osiem =

»Podobne materiały

Związek partnerski a odmowa zgody na widzenie w zakładzie karnym

Mój partner przebywa w zakładzie karnym. Mimo dwukrotnej pisemnej prośby nie otrzymałem zgody na widzenie. Wiem, że w świetle prawa nie jesteśmy rodziną, ale czy dyrekcja zakładu karnego na pewno postępuje zgodnie z przepisami? W jaki sposób są uregulowane kwestie odwiedzin w więzieniu przez osoby p

Przedterminowe zwolnienie

Mój brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – pierwszy (10 miesięcy pozbawienia wolności) został odwieszony po tym, jak brat ponownie popełnił to samo przestępstwo (drugi wyrok to kolejne 10 miesięcy więzienia). Czy brat może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

Zwrot prawa jazdy

Na podstawie art. 177 § 2 Kodeksu karnego dostałam wyrok w zawieszeniu oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 4 lat. Wyrok uprawomocnił się 20.08.2012 r. Dokument oddałam 30.08.2012. Kiedy mogę najwcześniej ubiegać się o zwrot prawa jazdy?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »