Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC przez kilka lat

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 18.02.2020

Kilka lat temu kupiłem samochód ubezpieczony na 30 dni. Zarejestrowałem go na siebie w Polsce i wyjechałem za granicę. Od tamtej pory auto nie było ubezpieczone, nie wykupiłem OC. Nie otrzymałem żadnego pisma ani wezwania w tym temacie. Chciałbym teraz pojazd ubezpieczyć i sprzedać, ale nie wiem, czy jest możliwe uniknięcie kary. Czy mogę ubezpieczyć samochód od przyszłego miesiąca, tj. od 1 stycznia? Czy kara będzie nałożona tylko za poprzedni rok?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC przez kilka lat

Fot. Fotolia

Podstawę niniejszej opinii stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.), zwana dalej „ustawą”.

Obowiązek zawierania ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy „posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

 

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (…), ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu (art. 29 ust. 1 pkt 1). Na posiadaczu pojazdu samochodowego w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC ciąży przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu, jeśli pojazd nie został zarejestrowany (art. 29 ust. 1 pkt 4).

Niedopełnienie obowiązku właściciela pojazdu

Od momentu zatem zarejestrowania pojazdu (albo dopuszczenia do ruchu – jeśli został dopuszczony wcześniej) ciążył na Panu obowiązek wykupienia ubezpieczenia.

 

Zgodnie z art. 88. ust. 1 i 7 „osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”. „W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 

1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni” (ust. 3 ww. artykułu).

Weryfikacja ciągłości ubezpieczenia OC pojazdów

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym gromadzi dane m. in. na temat okresu zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 102 ust. 2). Poprzez wprowadzony system zwany „wirtualnym policjantem” sam weryfikuje ciągłość ubezpieczenia. Na zakładach ubezpieczeń ciąży natomiast obowiązek przekazywania do tego rejestru informacji o zawarciu umowy w terminie 14 dni od jej podpisania (art. 105 ust. 2).

U Pana zawarcie umowy ubezpieczenia spowoduje ujawnienie w systemie, że wcześniej pojazd pozostawał nieubezpieczony. UFG tym samym uzyska informację o braku wypełnienia obowiązku ubezpieczenia.

Kara za ostatni rok bez ubezpieczenia OC

Jak stanowi art. 90 ust. 1 ustawy, badane jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia w roku kontroli. Kara zatem może być nałożona tylko za jeden rok, mimo że nie opłacałby Pan ubezpieczenia przez np. 10 lat.

 

Przepis ten jest Panu znany – zapytuje Pan, czy ubezpieczenie samochodu w dniu 1 stycznia spowoduje, że kontrola będzie przeprowadzona po ten dacie, a tym samym nie będzie Panu można zarzucić braku ubezpieczenia w roku kontroli.

Teoretycznie tak jest – nie ma przepisu, który „przełamywałby” zasadę obciążenia karą za brak ubezpieczenia w roku kontroli. Z punktu widzenia praktycznego ta kwestia nie jest jednak tak korzystna.

 

Abstrahując od tego, że samego dnia 1 stycznia nie będzie Pan w stanie zawrzeć umowy, bowiem jest to dzień wolny od pracy, zawierając natomiast umowę 31 grudnia, nie będzie Pan miał pewności, czy tego samego dnia informacja o jej zawarciu nie będzie przekazana do systemu, trzeba wskazać, że w zasadzie nie ma możliwości kontroli ani dowiedzenia, kiedy faktycznie UFG przeprowadził kontrolę, skoro jest ona dokonywana na podstawie danych w systemie. Częstą praktyką jest podawanie przez UFG, że kontrola została przeprowadzona znacznie wcześniej niż samo przesłanie wezwania. Brak jest powszechnie obowiązujących przepisów, na podstawie których można by wymagać od UFG udokumentowania dokonania kontroli. Tym samym UFG może wskazać, że kontrola została dokonana wcześniej. Tym samym byłby Pan obciążony karą według stawek z 2016 r. (za samochód osobowy i brak ubezpieczenia powyżej 14 dni – 3700 zł).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + II =

»Podobne materiały

Zakup działki przez obywateli Polski mieszkających w Anglii

Mieszkamy z mężem za granicą, konkretnie w Anglii. Chcielibyśmy zakupić nieruchomość, działkę w Polsce. Nadal jesteśmy obywatelami Polski z zameldowaniem. Podatki płacimy w Anglii. Jak w tym przypadku wygląda sprawa z podatkami? Jaki adresem musimy się posługiwać przy zawarciu umowy przedwstępnej? W

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »