.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konkurs na dyrektora i oświadczenie o niekaralności

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 31.08.2011

W 2002 r. byłem ukarany zakazem prowadzenia samochodów na okres dwóch lat. Przestępstwo już dawno uległo zatarciu. Chcę wystartować w konkursie na dyrektora placówki szkolnej i muszę wypełnić oświadczenie, że nie byłem karany. Czy mogę je podpisać w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istota zatarcia skazania polega na tym, że z chwilą jego nastąpienia uważa się je za niebyłe. Likwiduje się konsekwencje prawne ukarania. Następuje formalne usunięcie wpisu o skazaniu z rejestru skazań. Sprawca uchodzi od tej chwili za osobę niekaraną.

 

Z literalnej interpretacji art. 106 Kodeksu karnego wynika, że wpis o skazaniu z chwilą jego zatarcia podlega usunięciu z rejestru skazanych bez wniosku skazanego. Usunięcie wpisu z rejestru jest czynnością techniczną o charakterze deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym, chociażby zatem czynności tej faktycznie nie dokonano, i tak z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe (zob. K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, komentarz do art. 1-116, Kraków 1998, s. 604). Wykreślenie danych o skazaniu z innych poza rejestrem skazanych dokumentów i akt (np. akt personalnych) nie następuje z urzędu, gdyż nie wynika to ani z art. 106, ani z innych przepisów (np. prawa pracy). Wydaje się, że słusznie K. Buchała uzasadnia prawo skazanego do domagania się wykreślenia (usunięcia) takich danych również we wszelkiego rodzaju aktach i dokumentacji potrzebą zapewnienia spójności prawa. Ponieważ ani sądy, ani żadne inne władze nie mogą powoływać się na to, co jest ustawowo uznane „za niebyłe”, to należy usunąć z wszelkiej dokumentacji (poza rejestrem skazanych – na wniosek skazanego) adnotacje umożliwiające takie powoływanie się.

 

Istotny z punktu widzenia Pańskiego interesu jest pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.03.1970 r., sygn. akt III KR 25/70, zgodnie z którym „nie można się powoływać na poprzednią karalność oskarżonego, skoro uległa ona zatarciu z mocy samego prawa (art. 111 k.k. – obecnie art. 107 k.k.)”

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że zatarcie skazania likwiduje wszystkie konsekwencje prawne ukarania. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest prawo składania oświadczania woli, iż jest się osobą niekaraną. Pracodawca nie może jednocześnie powoływać się na znajdujący się w aktach osobowych wypis z KRS. W konsekwencji może Pan złożyć oświadczenie, iż nie był karany i nie mogą być wobec Pana wyciągnięte żadne konsekwencje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »