Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komplementariusz spółki komandytowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.02.2016

Komplementariusz spółki komandytowej to wspólnik tej spółki, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Ma on jednak szerokie prawa, jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Komplementariusz spółki komandytowej a wspólnik spółki jawnej

 

Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych* spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

 

Status prawny komplementariusza w spółce komandytowej jest w zasadzie taki sam, jak status prawny wspólnika spółki jawnej. Wynika to z treści art. 103 § 1 K.s.h., zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej do spółki tej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Dział Kodeksu spółek handlowych poświęcony spółce komandytowej skupia się natomiast głównie na osobie komandytariusza. Status komplementariusza regulują więc z pewnymi wyjątkami przepisy dotyczące spółki jawnej.

 

Reprezentacja spółki komandytowej

 

Zgodnie z art. 117 K.s.h. spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Natomiast zgodnie z art. 29 § 1 w zw. z art. 103 § 1 K.s.h. prawo reprezentacji przysługuje każdemu komplementariuszowi spółki komandytowej. Prawo komplementariusza do reprezentowania spółki komandytowej dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki i nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Umowa spółki może przewidywać, że komplementariusz spółki komandytowej jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym komplementariuszem lub prokurentem. Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

 

Prowadzenie spraw spółki komandytowej

 

Każdy komplementariusz spółki komandytowej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, przy czym może bez uprzedniej uchwały komplementariuszy prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności, choćby jeden z pozostałych komplementariuszy sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała komplementariuszy.

 

Uczestnictwo w zyskach i stratach

 

Zgodnie z art. 51 § 1 w zw. z art. 103 K.s.h. każdy komplementariusz ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział komplementariusza w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (umowa spółki może zwolnić komplementariusza od udziału w stratach).

 

Komplementariusz spółki komandytowej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy komplementariusza został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału.

 

Egzekucja – zasada odpowiedzialności subsydiarnej komplementariuszy

 

Zgodnie z art. 31 § 1 K.s.h. komplementariusz ponosi subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z jego majątku w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jednocześnie, pomimo że odpowiedzialność komplementariusza jest subsydiarna, dopuszczalne jest wniesienia przeciwko niemu powództwa, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność komplementariusza nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

 

Komplementariusz pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przypadkach, komplementariusz może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie komplementariusz lub wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie.

 

Działalność konkurencyjna komplementariusza spółki komandytowej

 

Na mocy art. 56 § 1-2 komplementariusz obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki oraz nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych komplementariuszy, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął komplementariusz naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody.

 

 

 

 

______________________________

* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 26.02.2016

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Komandytariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej o szczególnej pozycji prawnej. W przeciwieństwie do wspólników będących komplementariuszami, jego odpowiedzialność wobec wierzycieli za zobowiązania spółki jest bowiem ograniczona.

Nazwa spółki komandytowej

Nazwa spółki komandytowej jest tożsama z jej firmą, czyli oznaczeniem indywidualizującym tę spółkę w obrocie. W nazwie spółki komandytowej powinno być zawarte co najmniej nazwisko lub nazwa jednego z komplementariuszy. Do nazwy spółki komandytowej mogą być dodatkowo dodane inne okre

Długi spółki komandytowej

Istotą spółki komandytowej jest to, że za jej długi odpowiedzialność całym swoim majątkiem ponoszą wyłącznie komplementariusze. Wspólnicy będący komandytariuszami odpowiadają zaś za zobowiązania spółki tylko do wysokości, jaką określa suma komandytowa.

Firma spółki komandytowej

Firma spółki komandytowej, czyli nazwa, pod którą spółka ta prowadzi działalność gospodarczą, powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników będących komplementariuszami, a także wskazanie formy prawnej, czyli oznaczenie „spółka komandytowa” lub jego skrót
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »