.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kompetencje członka rady nadzorczej spółdzielni

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.05.2014

Czy członek rady nadzorczej spółdzielni może kontaktować się z wykonawcą robót w sprawach prowadzonych przez niego prac? Czy nie jest to przekroczenie kompetencji tego członka rady nadzorczej spółdzielni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Tym samym rada nadzorcza spółdzielni jest organem kontrolującym i nadzorującym zarząd i w tym celu rada może podejmować określone czynności w zakresie kompetencji członków rady nadzorczej spółdzielni.

Do wyłącznej kompetencji rady – z woli ustawodawcy – zostały zastrzeżone następujące sprawy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.

Nadto w statucie spółdzielni można przydzielić do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia.

Odnosząc powyższe do Pana pytania, należy ustalić, w jakim celu członek rady nadzorczej prowadził rozmowy z wykonawcą robót. Jeśli rozmowy te były prowadzone w celu skontrolowania bieżących działań zarządu, to nie doszło do przekroczenia kompetencji członka rady nadzorczej spółdzielni, gdyż rada nadzorcza ma prawo do dokonywania okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych. Tymczasem bieżącą działalność wykonuje zarząd.

Tym samym niniejszego problemu nie można rozstrzygnąć abstrakcyjnie, lecz odpowiednio do okoliczności danej sprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl