Mamy 10 937 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kompetencje członka rady nadzorczej spółdzielni

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.05.2014

Czy członek rady nadzorczej spółdzielni może kontaktować się z wykonawcą robót w sprawach prowadzonych przez niego prac? Czy nie jest to przekroczenie kompetencji tego członka rady nadzorczej spółdzielni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Tym samym rada nadzorcza spółdzielni jest organem kontrolującym i nadzorującym zarząd i w tym celu rada może podejmować określone czynności w zakresie kompetencji członków rady nadzorczej spółdzielni.

Do wyłącznej kompetencji rady – z woli ustawodawcy – zostały zastrzeżone następujące sprawy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.

Nadto w statucie spółdzielni można przydzielić do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia.

Odnosząc powyższe do Pana pytania, należy ustalić, w jakim celu członek rady nadzorczej prowadził rozmowy z wykonawcą robót. Jeśli rozmowy te były prowadzone w celu skontrolowania bieżących działań zarządu, to nie doszło do przekroczenia kompetencji członka rady nadzorczej spółdzielni, gdyż rada nadzorcza ma prawo do dokonywania okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych. Tymczasem bieżącą działalność wykonuje zarząd.

Tym samym niniejszego problemu nie można rozstrzygnąć abstrakcyjnie, lecz odpowiednio do okoliczności danej sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus zero =

»Podobne materiały

Nagrody jubileuszowe dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Czy w spółdzielni mieszkaniowej zatrudniającej 8 pracowników łącznie z zarządem mogą przysługiwać nagrody jubileuszowe dla członków zarządu, a dla pozostałych pracowników nie? Czy mam prawo jako pracownik spółdzielni ubiegać się o nagrodę jubileuszową, jeśli kilka lat temu obowiązywał regulamin

 

Kłopoty ze współwłasnością domu po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej

Mieszkam z mężem we wspólnym domu, w którym mąż prowadzi biuro, a w garażu magazyn. Od dwóch lat żyjemy w ustroju rozdzielności majątkowej. Mąż płaci większość rachunków, tylko koszty ogrzewania dzielimy po połowie. Pracuję, ale także wykonuję wszystkie prace domowe, łącznie z pielęgnacją ogrodu, co

 

Udzielenie absolutorium

Wspólnik na najbliższym zgromadzeniu zarządu chce nie udzielić mi absolutorium za rok 2013, odwołać mnie z funkcji prezesa spółki z o.o., zmienić sposób wynagradzania zarządu i dokonać zmian w umowie spółki. Obaj jesteśmy prezesami zarządu, ale on posiada 51%, a ja 49%. Czy mam jakieś szanse na nieo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »