.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolportaż prasy

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 18.10.2012

W 2005 r. prowadziłam działalność. Od pewnej firmy brałam gazety i potem dokonywałam sporadycznego kolportażu prasy na swoim stoisku. Firma wystawiała faktury za faktycznie sprzedane egzemplarze w miesiącu następnym – czyli po uwzględnieniu zwrotów. Jak powinnam była wpisać do księgi podatkowej przychodów i rozchodów przychód (w jakim miesiącu i w jakiej kwocie) oraz koszty (w jakim miesiącu i w jakiej wysokości) na podstawie takiej faktury otrzymanej od firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie, dotyczące kolportażu prasy, znajduje się w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

 

Zgodnie z tym przepisem „otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych oraz towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła”. Jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału (lub towaru handlowego), podając imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego) i dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu. Opis musi być potwierdzony datą i podpisem osoby, która towar przyjęła oraz przechowywany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu otrzymania faktury. To samo dotyczy kolportażu prasy.

 

Jeżeli podatnik otrzymał materiał lub towar handlowy oraz fakturę na ten materiał lub towar handlowy w tym samym miesiącu, opis, o którym mowa wyżej, dołącza do otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury.

 

Zamiast opisu można wykorzystać specyfikację dostawcy, pod warunkiem że specyfikacja spełnia wymogi określone dla opisu.

 

W podanym przez Panią opisie:

 

  • w miesiącu otrzymania należy wpisać towar do księgi zgodnie ze specyfikacją;
  • w miesiącu otrzymania faktury – „wyrównać” wartość tak, aby doprowadzić wartości w księdze do wartości netto faktury – zakładam, że była Pani podatnikiem VAT podczas dokonywania kolportażu prasy;
  • przychód w miesiącu faktycznego uzyskania (sprzedaży); w kwocie faktycznie należnej (zakładam, że zgodnej z otrzymaną).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »