Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolizja korzeni drzew z budową

Autor: Grzegorz Partyka • Opublikowane: 28.05.2020

Podczas wykonywania projektu budowlanego, na zagospodarowaniu terenu zostały oznaczone drzewa do wycinki, które ewidentnie przeszkadzały w budowie. Pozostałe 4 szt. zostały nie zaznaczone, projektanci założyli minimalną wycinkę drzew, zakładając, że korzenie nie będą kolidować z projektowanymi sieciami – w celu największego zachowania istniejącego drzewostanu. Projekt został wykonany pod koniec 2018 r. Aktualnie inwestor zaczął budowę i podczas odkopów wynikła kolizja z tymi drzewami. Wystąpił do wydziału o wycinkę tych drzew i jeszcze innych, które również nie były w projekcie. Urząd przesłał wezwanie do wyjaśnienia odnośnie tylko tych 4 drzew, tj. wskazaniu braku alternatywnych rozwiązań umożliwiających realizację inwestycji. Dodatkowo zasugerował, że wycinka tych drzew to zmiana istotna projektu zagospodarowania terenu. Nie wiem, na co się powołać, czy jedynie na nieprzewidziany rozrost systemu korzeniowego. Nadmienię, że 2 szt. przedmiotowych drzew aktualnie mają obwód pnia 55 i 57 cm, więc mogły przez 2 lata od wykonania projektu zwiększyć z dopuszczalnych 50 cm.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kolizja korzeni drzew z budową

Istotna zmiana projektu budowlanego

Czy w „sugestii” urzędu na pewno chodziło o istotną zmianę projektu zagospodarowania terenu, czy może o istotną zmianę projektu budowlanego? Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego „odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania terenu jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i wymaga uzyskania uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej”.

 

Czy przedmiotowa inwestycja ma związek z prowadzoną przez właściciela terenu działalnością gospodarczą? Należy bowiem pamiętać, że jeżeli związku takiego nie ma, to zastosowanie może mieć art. 83f ust. 1 pkt 3a i ust. 4 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z tymi przepisami „usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

– nie wymaga zezwolenia”.

Zgłoszenie wycinki drzew z powodu kolizji z korzeniami

Natomiast w przypadku, gdy obwód pnia przekracza wskazane powyżej wartości, lecz teren jest własnością osoby fizycznej i usuwanie drzew nie ma związku z prowadzoną przez właściciela działalnością gospodarczą, to wymagane jest jedynie zgłoszenie do właściwego organu. Niezbędne elementy zgłoszenia określa art. 83f ust. 5 (imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości).

 

Jeżeli chodzi o obecny obwód drzew przeznaczonych do wycinki, tj. wskazane przez Pana 55 i 57 cm, to nie sądzę, by urząd wziął pod uwagę argument, że dwa lata temu ów obwód mógł nie przekraczać 50 cm. Art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody wskazuje na obecny obwód drzewa („obwód nie przekracza”), a nie mający miejsce w chwili wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć oczywiście może Pan podnieść ten fakt jako argument przemawiający za wyrażeniem przez organ zgody na wycinkę (tudzież za niewnoszeniem przez organ sprzeciwu – w przypadku jedynie zgłoszenia usunięcia drzewa).

Argumentacja dotycząca kolizji korzeni z budową

Moim zdaniem argumentacja dotycząca nieprzewidzianego rozrostu systemu korzennego jest prawidłowa, choć nie sposób przewidzieć, czy organ ją zaakceptuje. Należy podkreślić, że zasięg korzeni został stwierdzony dopiero po przeprowadzeniu pierwszych odkopów, a jego wcześniejsze ustalenie nie było możliwe – stąd ograniczenie pierwotnych założeń co do wycinki. Wspomniałbym również o tym, że ograniczenie w projekcie wynikało z chęci zachowania drzewostanu w jak największym zakresie, obecnie również usunięcie dotyczyć będzie jedynie tych drzew, które w ewidentny sposób kolidują z projektowanymi sieciami, a z określonych przyczyn (należy je wskazać) nie jest możliwe poprowadzenie ich inną trasą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki