.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejny kontrakt dla żołnierza zawodowego

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 23.06.2015

Jestem żołnierzem zawodowym szeregowym. Za kilka tygodni kończy mi się kontrakt. Wcześniej wystąpiłem o kolejny, na co uzyskałem zgodę. Obecnie jednak nie chcę go podpisywać. Czy mogę się wycofać z tej decyzji i odejść z wojska? Czy muszę się liczyć z jakimiś konsekwencjami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia dotycząca przedłużania kontraktów z żołnierzami, uregulowana została w dwóch aktach prawnych. I tak ustawa o służbie zawodowej żołnierzy stanowi w art. 9 ust. 5, iż stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 13) ustawy kontrakt jest pisemną umowę zawartą między osobą zgłaszającą chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej jako służby kontraktowej a organem właściwym do zawarcia takiej umowy. Oznacza to, że kontrakt jest to typowa umowa cywilnoprawna, w której to dwie strony, składają zgodne oświadczenia woli co do treści umowy, która ma je łączyć. Jeżeli jedna ze stron nie przystąpi do podpisania takiej umowy to umowa ta nie zostanie zawarta i nie będzie wiązać stron.

 

Zgodnie z ustawą żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Zaś warunkiem zawarcia kolejnego kontraktu z żołnierzem jest posiadanie przez niego ogólnej oceny co najmniej dobrej w ostatniej opinii służbowej (art. 15 ustawy).

 

Dodatkowe uregulowanie dotyczące zawierania kontraktów znajduje się w § 15 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej powoływaniu do zawodowej służb wojskowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez żołnierza służby kontraktowej wniosku o zawarcie kolejnego kontraktu właściwy organ zawiera z tym żołnierzem kolejny kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do służby stałej.

 

Są to całe i wyczerpujące regulacje dotyczące zawierania kolejnego kontraktu z żołnierzem. Ustawodawca nie przewidział żadnej kary za odmowę podpisania kontraktu czy też formy przymuszenia do zawarcia takiej umowy. Uważam, iż nie ma podstaw, by musiał Pan podpisać kolejny kontrakt, mimo wcześniejszego wyrażenia chęci jego przedłużeni. Jednak powinien Pan jak najszybciej wystosować pismo do przełożonych, że rezygnuje Pan z możliwości zawarcia kontraktu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton