.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejność dziedziczenia ustawowego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 20.10.2014

Jestem właścicielem kilku nieruchomości, które nabyłem przed ślubem. Mam żonę i dziecko, rodzice żyją, brat jest po rozwodzie i ma córkę. Zamierzam spisać testament, ale zanim to zrobię, chciałbym wiedzieć, jaka byłaby kolejność dziedziczenia ustawowego po mnie, gdybym teraz umarł? Czyli kto i w jakim procencie dziedziczyłby mój majątek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 33 pkt 1 K.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Nieruchomości, o których Pan wspomina należą zatem do Pana majątku osobistego.

 

W sytuacji niepozostawienia testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, które odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego Księgi czwartej „Spadki” Tytuł II Dziedziczenie ustawowe.

 

Przyjmując, iż po Pana śmierci przy życiu pozostaje Pana małżonka i dziecko, wówczas zastosowanie ma przepis art. 931 § 1 K.c., zgodnie z którym:

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Innymi słowy w obecnej sytuacji, gdyby nie urodziło się Panu żadne inne dziecko, małżonka, jak i dziecko nabędą spadek po ½ części każde. Gdyby doczekał się Pan więcej potomstwa, wówczas sytuacja wyglądałaby w ten sposób, że majątek byłby dzielony na równe części, ale małżonka nie mogłaby mieć mniej aniżeli ¼ części.

 

W sytuacji gdyby Pana dziecko doczekało się potomstwa, następnie zmarło, wówczas udział spadkowy (tj. część spadku przypadająca dla niego) będzie przysługiwała Pana wnukom (wnuczce / wnukowi) w częściach równych. Gdyby dziecko miało więcej niż jedno potomstwo, wówczas część przypadająca na niego dzieli się na liczbę jego dzieci. Wyraźnie pokreślić należy, iż nie może na tym ucierpieć małżonek, którego części nie można dzielić.

 

W sytuacji śmierci małżonki majątek w całości dziedziczy Państwa dziecko.

 

Gdyby natomiast zmarło dziecko Państwa, nie pozostawiając potomstwa, a Pana małżonka pozostawałaby przy życiu, wówczas zastosowanie miałby art. 932 K.c., zgodnie z którym:

 

„Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku”.

 

Przyjmując zatem, że dziecko umiera, nie pozostawiając potomstwa – wówczas Pana małżonka będzie dziedziczyć wspólnie z Pana rodzicami: małżonka dziedziczy w części wynoszącej ½, a każde z Pana rodziców po ¼.

 

W sytuacji kiedy Pana małżonka i dziecko umrą przed Pana śmiercią, a rodzice pozostaną przy życiu, wówczas spadek odziedziczą rodzice po ½ części każde.

 

W sytuacji natomiast gdyby Pana dziecko zmarło nie pozostawiając potomstwa, a małżonka dziedziczyłaby wspólnie z jednym z rodziców (zakładając, że jedno umrze), wówczas w miejsce zmarłego rodzica wchodzi Pana brat. Gdyby brat zmarł, wówczas w jego miejsce wstępuje jego córka. W takiej sytuacji udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. Pomiędzy pozostałych dzielimy drugą połowę spadku. Jedno z rodziców ma ¼ części, a pozostała ¼ przechodzi na brata lub jego córkę w zależności od tego, kto pozostaje przy życiu.

 

W sytuacji śmierci Pana dziecka, jednego z Pana rodziców, Pana siostry i jej córki wówczas Pana małżonka dziedziczy wraz z pozostałym przy życiu rodzicem w części po ½ każde.

 

Gdyby Pana dziecko, rodzice i siostra, a także jej potomstwo zmarło, wówczas stosownie do treści art. 933 § 2 K.c., cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

 

Gdyby wszyscy wymienieni powyżej Pana krewni oraz Pana małżonka zmarli przed Panem, wówczas stosownie do treści art. 935 K.c. „w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »