.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13.12.2010

Jaki jest porządek dziedziczenia po matce (ojciec nie żyje), która ma dwóch żonatych synów? Każdy z synów ma dzieci. Jeden z synów (nie ma rozdzielności majątkowej z żoną) podpisał z matką przed notariuszem umowę zrzeczenia się dziedziczenia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli zmarła nie pozostawi testamentu, w grę wejdzie dziedziczenie ustawowe (art. 926 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.).

 

Powołanie do spadku wynika bowiem z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

 

Zgodnie z ustawowym porządkiem dziedziczenia w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych (art. 931 § 1 K.c.).

 

Jeśli spadkodawca nie pozostawił małżonka, cały spadek przypada dzieciom w częściach równych.

 

Tym samym potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi są synowie zmarłej – udział w spadku każdego z nich wynosi 1/2.

 

„Spadkobierca ustawowy może jednak przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Proszę jednak pamiętać, iż umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego” (art. 1048 K.c.). W przeciwnym razie nie wywoła skutków prawnych.

 

Co istotne – „zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku” (art. 1049 K.c.).

 

Brzmienie art. 1049 K.c. rodzi domniemanie, iż skutki umowy o zrzeczenie się dziedziczenia rozciągają się także na zstępnych (czyli na dzieci, wnuki) zrzekającego się bez względu na to, czy żyli już w chwili zawierania wyżej wymienionej umowy, czy urodzili się później.

 

Innymi słowy, jeśli w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia nie znajdzie się wyraźne postanowienie, że „zrzeczenie się dziedziczenia nie obejmuje zstępnych zrzekającego się”, to należy przyjąć, że skutki zrzeczenia się dziedziczenia rozciągają się na dzieci i wnuki zrzekającego się. Wówczas do dziedziczenia doszedłby tylko drugi z synów zmarłej (ten, który nie zrzekł się dziedziczenia), pod warunkiem że żyłby w chwili jej śmierci.

 

Natomiast, jeśli skutki zrzeczenia się dziedziczenia zostaną wyraźnie ograniczone tylko co do osoby zrzekającego się – spadkobiercami ustawowymi zmarłej będą: drugi z synów zmarłej i dzieci zrzekającego się.

 

Warto dodać, iż spadkobierca ustawowy, który zrzekł się dziedziczenia jest traktowany, jakby nie dożył otwarcia spadku, w związku z tym nie nabędzie prawa do zachowku. Zatem syn, który zawarł umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, nie będzie miał do brata roszczenia o zachowek.

 

Należy też pamiętać, że małżonka zrzekającego się w ogóle nie jest spadkobiercą ustawowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »