.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kolejne przesłuchanie świadka w sprawie karnej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.11.2016

Składałam zeznania przed sądem jako świadek w sprawie karnej. Po roku przyszło kolejne wezwanie z innego sądu. Mieszkam za granicą, ale nadal mam meldunek w Polsce. Mama może potwierdzić listonoszowi, że nie mieszkam z nią. Moja adwokat twierdzi, że mogę zeznawać w miejscu zamieszkania. Ja jednak chyba w ogóle wolałabym tego uniknąć (jestem w trakcie leczenia poważnej choroby). Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej postaram się opisać Pani stan prawny w zakresie przesłuchania świadka w postępowaniu karnym. Zacznę od zacytowanie Pani przepisów prawa, a potem przełożę to na Pani sytuację.

 

Otóż art. 177 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. To jest taki podstawowy obowiązek. ale są tez pewne wyjątki.

 

Jeśli chodzi o odczytanie zeznań złożonych przez świadka w innym postępowaniu karnym, to jak najbardziej Kodeks przewiduje taką możliwość. O tym z kolei stanowi art. 391, który w części też Pani zacytuje:

 

„§ 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, strona może jedynie w niezbędnym zakresie, odczytywać treść protokołów złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Po odczytaniu odpowiedniego fragmentu protokołu strona umożliwia świadkowi wypowiedzenie się co do jego treści i wyjaśnienie zachodzących sprzeczności”.

 

Przepisu art. 394 § 2 nie stosuje się.

 

„§ 1a. Jeżeli świadek przebywa za granicą, nie można mu było doręczyć wezwania, nie stawił się z powodu niedających się usunąć przeszkód lub przewodniczący zaniechał wezwania świadka na podstawie art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, strona może, jedynie w niezbędnym zakresie, odczytywać treść protokołów złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.

 

§ 1b. W wyjątkowym wypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, o którym mowa w art. 171 § 2, jeżeli okoliczność będąca przedmiotem przesłuchania nie może być ustalona w inny sposób, sąd, zadając pytanie, może odczytać protokół w zakresie, o którym mowa w § 1”.

 

Jeśli zatem nie będzie Pani można doręczyć wezwania, bo Pani mama nie odbierze kierowanej do Pani przesyłki i oświadczy listonoszowi, że Pani tam nie mieszka, to rzeczywiście sąd będzie mógł w określonym zakresie lub w całości odczytać Pani protokoły z innej sprawy, bo jak najbardziej taka możliwość istnieje.

 

Na koniec przejdę do kwestii, o których mówiła Pani adwokat, że może Pani zostać przesłuchana za granicą. Jest to prawda, bo w drodze tzw. pomocy prawnej jest możliwość przesłuchania w miejscu Pani aktualnego zamieszkania i potem odczytania takiego protokołu przesłuchania przed sądem. Mówi o tym art. 587, który stanowi, że „sporządzone na wniosek polskiego sądu lub prokuratora protokoły oględzin, przesłuchań osób w charakterze oskarżonych, świadków, biegłych lub protokoły innych czynności dowodowych, dokonanych przez sądy lub prokuratorów państw obcych albo organy działające pod ich nadzorem, mogą być odczytywane na rozprawie na zasadach określonych w art. 389, 391 i 393, jeżeli sposób przeprowadzenia czynności nie jest sprzeczny z zasadami porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

A teraz przekładając to na Pani sytuację – wszystko zależy, czy ma Pani tak naprawdę ochotę zeznawać w tej sprawie. Jeśli tak, to polecałabym postąpić tak, jak radziła wspomniana adwokat, wnosząc o przesłuchanie Pani w drodze pomocy prawnej w miejscu Pani aktualnego pobytu. Wówczas złoży Pani zeznania i sprawa się po prostu zakończy.

 

Jeśli wolałaby Pani tego uniknąć, winna Pani spróbować niejako „zmusić” sąd do odczytania protokołów z poprzedniego postępowania , jeśli nie jest Pani jakimś szczególnie ważnym świadkiem, to powinno się to udać zrealizować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl