.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kolejna jazda po alkoholu

Autor: Marek Gola

Mam zatrzymane prawo jazdy na rok za jazdę po alkoholu. Kilka dni temu zostałem zatrzymany za kierownicą przez policje. Jak mam się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Z treści Pana pytania wynika, iż za inny czyn zabroniony orzeczono wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W dniu wczorajszym został Pan zatrzymany, prowadząc pojazd. Kilka dni temu dopuścił się Pan czynu z art. 244 K.k., zgodnie z którym, „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 244 przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności grzywny lub kary ograniczenia wolności (art. 58 § 3), odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) lub warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66).

 

Istotną dla Pana sytuacji procesowej jako oskarżonego będzie okoliczność, która spowodowała, iż usiadł Pan za kierownicę. W tym miejscu wskazać należy, iż możliwe jest podjęcie obrony, ale należy podkreślić, iż koniecznym będzie rozsądne uzasadnienie faktu złamania zakazu. Może Pan np. wskazywać na fakt, że jest Pan jedynym żywicielem rodziny i wracał Pan z pracy.

 

Nie ulega wątpliwości, iż nie można uznać Pana za niewinnego czynu z art. 244 K.k. z uwagi na fakt uprzedniego skazania za czyn z art. 178a § 1 K.k. Nie może Pan także skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania karnego. Warunkiem skorzystania z tej instytucji jest bowiem uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania, będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Pan był natomiast karany za przestępstwo umyślne.

 

W praktyce spotkałem się z obroną, która wskazywała na konieczność podjęcia działań zmierzających do udzielenia pomocy osobie bliskiej, mieszkając w znacznej odległości od sprawy, co z kolei skutkowało koniecznością złamania zakazu. Przyjmując taką wersję wydarzeń, zasadne byłoby poparcie swoich twierdzeń np. wykazem rozmów z tą konkretną osobą. Innymi słowy, jeżeli rozmawiał Pan przed wyruszeniem w drogę z osobą trzecią, to warto byłoby się zastanowić, czy osobę tę nie wskazać jako świadka celem wykazania, iż jechał Pan w nagłej, uzasadnionej życiowo sprawie.

 

Nadto proszę przygotować ewentualnych świadków na to, aby zeznawali, iż do dnia zatrzymania nie łamał Pan zakazu prowadzenia pojazdów, a w tym dniu, np. z uwagi na chęć niesienia pomocy, zdecydował się Pan wsiąść za kierownicę i pomóc osobie bliskiej. Być może ktoś z Pana bliskich ma problemy zdrowotne i to zadecydowało, że postanowił Pan złamać zakaz. Proszę o wskazanie rzeczywistego powodu prowadzenia przez Pana pojazdu.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl